Log inRegister
Editorial articles:   All (1646)   DS (223)   Society (266)   Culture (739)   International (35)   Shopping (55)

DS 2 feb 10:17 by David

Vad betyder DS? (Uppdaterat 4 feb)

Efter en stor undersökning som gjordes under vintern har akronymen DS fått en ny betydelse.

Målet med detta community är att vara emanciperande och gemenskapsstärkande för minoriteter: Sadomasochister, fetischister och andra marginaliserade grupper (du kan läsa om communityts syfte och målgrupper här). Vinterns undersökning visar att detta brister i ett viktigt avseende: En stor del av de som svarade i undersökningen pekade på att det inramande namnet "Darkside" har gjort det svårt att känna legitimitet, stolthet och att vara öppen inför andra. Namnet har skapat en association till förbjudenhet; till tabu, mörker, skam, fara och utanförskap. Därtill har communityt förknippats med explicit sexsökande och namnet "Darkside" har av vissa uppfattats som juvenilt och pinsamt.

En som deltog i undersökningen skrev: "Jag ställer inte upp på bilden att vi lever i skuggorna, att vi ska vara farliga avvikare. /../ Vad får det andra att tänka om min sexualitet?"

Denna associationsmässiga inramning går emot communityts grundsyfte: Att erbjuda en social och emanciperande frizon för de som lever med marginaliserade sexualiteter och identiteter relaterade till sexualitet och kön.

Även om våra identiteter och begär är kulturellt förbisedda, så är vi ju inte något annat än vanlig mänsklig mångfald – vi är snarare ingående delar av den mångfald som mänsklighet innebär. På lång sikt måste samhällets bild av sexualitet och identitet utgå från den mångfald som innefattar oss.

Detta aktualiserar två förbättringspunkter:
  1. De som vill får såklart beskriva sig med ord som kommunicerar mörker, tabu eller utanförskap, men communityt ska inte tvinga på alla detta. Genom att särskilt lyfta marginaliserade grupper (sadomasochister, fetischister och andra) visar vi snarare på den förbisedda mångfalden i begär (desires).
     
  2. För många kan delaktigheten i sexualitetsrelaterade kulturer självklart handla om just sex, och de som vill ska givetvis även i fortsättningen kunna vara öppna med sina sexuella innersta – men det gemensamma i communityt är den sociala gemenskapen. För personer som halkar in utan att veta vad communityt handlar om kommer det på olika sätt göras mycket tydligare att communityt främst är av just social karaktär; av och för sadomasochister, fetischister och andra marginaliserade grupper.
Utifrån dessa två punkter har akronymen DS fått en ny betydelse: Desires Social. Om du vill så kan du använda den nya webbadressen: Desires.Social.

Darkside då? Ingen fara, kalla DS för vad du vill! Gillar du "Darkside" bättre så kör på det. Föredrar du den korta akronymen "DS" så kör på den. Många kommer säkert fortsätta säga "Darkside" och man kommer alltid kunna komma till communityt genom att skriva in "darkside.se" i webbläsaren.
Tillägg 2024-02-04:

Om undersökningen: Under hela DS' historia har det kommit in synpunkter på namnets andrafierande verkan. Under de senaste åren har alternativ undersökts till och från. Många kandidatdomänadresser har registrerats och undersökts. Den stora frågan har varit vilken inställning som DS-kollektivet har till namnet. För att få en inblick som baseras på mer än en föraning så gjordes en undersökning denna vinter. Undersökningen annonserades på framsidan och delades i många händelseflöden. Den var igång i en månads tid och gav över tusen svar.

Om DS' målgrupp: Det verkar finnas en oro kring DS' målgrupp. DS' målgrupp kommer inte förändras. DS kommer inte rikta sig till mainstreamen. Samtidigt är det viktigt att understryka att de som DS riktar sig till inte behöver identifiera sig med perversion och liknande begrepp. Du kan läsa om vilka DS riktar sig till här.

Läs mer här: Bakgrunden till en ny betydelse av akronymen DS
David
2 feb 10:17