Log inRegister

Grund

DS är ett socialt community som hyllar den mänskliga sexualitetens potential att anta en stor mängd former och uttryck. DS vill vara en plats för denna mångfald som annars är förpassad till samhällets skuggsida. Inom ramen för samtycke och ömsesidighet * riktar vi oss särskilt till de som lever med marginaliserade sexualiteter och identiteter relaterade till sexualitet och kön. Detta sammanfattas i taglinen "Love and community in diversity".

Ett begrepp relaterat till den mångfald som communityt riktar sig till är GSRM, vilket står för sexualitets-, köns- och relationsformsminoriteter (se exempel nedan). * Om du inte ingår i dessa men är en allierad vän så är du också välkommen – under förutsättning att du respekterar och hedrar den fristad som communityt innebär för dess fokusgrupper.

*) Communityt inkluderar sexualiteter vars utövande präglas av samtycke. På DS samsas personer med många olika identiteter, varpå ömsesidig respekt gentemot individer och målgrupper är grundläggande.

Här hittar vi likasinnade, tar del av bilder och noveller, umgås och diskuterar eller bara hänger med varandra i vårt gemensamma nätvardagsrum. Du kanske är en sadomasochistisk bibliotekarie in-the-closet, en sällskapssökande lädermaster, en löpandebandarbetare som drömmer om en värld i latex, en bakelitglasögprydd flersam furryakademiker, en nyligen bondagefrälst dragking, en queer puppygirl. Kanske har du sedan ung ålder känt hur bilden av sexualitet som kommuniceras i TV och i tidningar inte stämmer överens med ditt hjärta och din passion. Kanske har du fått nog av begränsande sterotyper kring kön och läggning. Någon du känner kanske är medlem här eller så kanske du bara är lite allmänt nyfiken själv. Så länge du är en vän av vår kultur är du varmt välkommen som medlem. Medlemskap är gratis, du skaffar det lätt genom denna sida.

”We have all known the long loneliness and we have learned that the only solution is love and that love comes with community.”
― Dorothy Day

Förutom bejakandet av bredden av mänskliga uttryck, strävan efter en värld där dessa har en självklar plats och insikten om den ömsesidiga respekten som följer därav så intar inte DS någon särskild partipolitisk position eller grupptillhörighet. Alla som tycker om vår tanke om kärlek och gemenskap är välkomna.

I symbolens centrum finns hjärtat för kärlek och gemenskap; även signumet för communityts kulturella rötter. Den inramande cirkeln utgörs av mångfaldens färger.

DS's ämnesområden

DS's fokus på mångfald vad gäller kön, sexualitet och relationsformer täcker många grupper, vilka även kan identifiera sig med många olika sexualitetsrelaterade kulturströmningar. Det finns för många begrepp kopplade till dessa för att ge en heltäckande representation här; i communityts Lexikon kan du läsa om bland annat:
BDSMCrossdressingFetischismFlersamhetKinkyLäderkulturQueerTrans

Klicka på ett begrepp ovan för att läsa mer om det.

Hur DS upprätthålls

DS drivs av personer som har valt att engagera sig i olika områden av communityt. Av säkerhetsskäl har endast DS grundare tillgång till sajtens kärna och reserverar sig rätten att hantera teknisk drift och myndighetskontakt. I övrigt är tanken att tillhandahålla en öppen oas för hela scenens väl. I nätverk, diskussionsforum, bibliotek, chat, etc. finns det frivilliga som engagerar sig.

För att upprätthålla en öppen stämning och trivsel finns gemensamma regler som är viktiga.

DS's grundare heter David; han sysslar främst med vidareutveckling, teknisk drift, myndighetskontakt och allmän administration. Engagerade i diverse ämnesområden från koncept och allt-i-allo-administration sedan communityts barndom har bl.a. varit Julie, Tintomara, VonPrygel, southpaw, dystra_ior, Nastygirl och MissSpecialNeeds. Grafik har kommit från bl.a. A. Belluso, A Thing For Rubber och Reflective Desire.

Varje nätverk som tillhandahåller diskussionsutrymmen har en särskild ägare som i sin tur har grupper av moderatorer som slår an förhållningsregler och upprätthåller ordning i nätverk. I varje nätverk kan du se vilken som är ägare respektive moderatorer. Vänd dig till någon av dessa om du har frågor kring skeenden i diskussioner.

Abuseärenden rörandes huruvida material såsom dagboksinlägg och bilder överrensstämmer med DS's regler kring bl.a. uthängningar, integritet och bedömningar av medlemmars närvaro handhas av en mindre grupp personer som vid behov samråder. Vill du uppmärksamma något material såsom dagboksinlägg eller bilder som du misstänker bryter mot de allmänna reglerna gällandes uthängningar, integritet eller liknande, använd abuseanmälningsfunktionen som finns i anslutning till resp. dagboksinlägg eller bild, så kan ärendet handhas på smidigaste sätt.

Historia

DS startades i december 2003. Sommaren 2009 hade DS över 30.000 medlemmar och ungefär 10 år senare var siffran runt 150.000 – av alla kön, åldrar och samhällsgrupper. Medlemsstatistik hittar du här. Runt om i landet arrangerar medlemmar träffar och andra aktiviteter. DS har titt som tätt figurerat i media och det har skrivits universitetsuppsatser och avhandlingar om communityt.

Alltid Sedd

För dig som är ung finns Alltid Sedd på DS. Alltid Sedd är en ideell förening som arbetar uppsökande på nätet i syfte att motverka sexuell exploatering av unga. Du hittar dem här: Alltid Sedds DS-konto.

Grafik

I DS's grafik används public domain-bildelement från Reflective Desire. Stöd gärna Reflective Desire och ta del av den fantastiska konst de producerar.

Logotyper och grafik:

Symbol (SVG)
Symbol utan bakgrund (för exempelvis tryck på vit botten) (SVG)

Press

Kontakta oss gärna via vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig så snart vi kan. Behöver du grafik eller logotyper till artiklar o.dyl. kan vi förse dig med högkvalitativt sådant.