Log inRegister
Om värdet av samtycke.
Kan vi prata om värdet av samtycke, om hur det bör vara grundstenen i all utlevnad?

Jag är ingen expert på BDSM, det är bara drygt fyra år sen jag tog mina första stapplande steg in i den här världen. Däremot har jag lärt mig en hel del, både genom egen utlevnad och andras. Jag vet att alla inte kommer vara överens med mig om min åsikt, tyvärr.

Sen 2018 har vi i Sverige en samtyckeslag som säger att “Gränsen för om en gärning ska räknas som straffbar ska gå vid om deltagandet i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte. En gärningsman ska kunna dömas för till exempel våldtäkt även om hen inte använt sig av våld eller hot.” Ett samlag kan alltså klassas som en våldtäkt om samtycke inte inhämtats och det gäller även “vanligt Svenssonsex”. Det som vi BDSM-utövare ägnar oss åt är många gånger mer extremt än fem minuter av missionären en torsdagskväll.

Jag är högst medveten om begrepp såsom CNC och rapeplay existerar och jag är på inget sätt en motståndare, tvärtom finns det med bland mina egna kinks. Men även där är ju grunden ett samtycke, eller hur? Ingen kan bestämma sig för att ”nu ska jag och min partner ägna oss åt rapeplay, alldeles utan att hen fått uttrycka sina tankar.” (Jag antar att det kan finnas särskilda fall i relationer med TPE men det tänker jag inte gå in på.) För rapeplay ska det finnas bestämmelser som alla parter är införstådda på. Om “nej” inte ska klassas som just “nej” i den situationen måste det finnas ett annat ord/tecken som ersätter det så att sessionen kan avbrytas. Annars är det inte rapeplay utan våldtäkt. Och kanske framförallt så finns det ett samtycke till att överhuvudtaget ha en sådan session, precis som det med CNC finns ett samtycke till att ha en sån dynamik, det är inget som bara en person plötsligt fattar ett beslut kring.

Jag förespråkar starkt stoppord. Det finns såklart olika åsikter kring det och det är okej, let’s agree to disagree. Men det finns stora fördelar med det och jag upplever att det åtminstone inledningsvis alltid bör finnas ett sådant om man är överens om att nej inte alltid ska betyda nej, annars ska nej/stopp/sluta och liknande alltid betyda just det. Det spelar ingen roll om du träffar någon som du vet har en stark dragning till sexuellt tvång, har hen inte uttryckligen gett sitt samtycke till dig kring det så ska du sluta när hen på något vis säger eller visar att denne inte vill mer, något annat är ett övergrepp.

Samtycke för en sak är heller inte samtycke för alla andra saker. Säger jag ”det är okej att du gör illa mig på rumpan” betyder inte det att jag är okej med örfilar. Att en person gett samtycke till någon betyder inte att nästa person också får strypa hen, ett samtycke är ingenting allmängiltigt. Dessutom är det på intet vis ett samtycke att diskutera sina kinks med någon, det finns ingenting som säger att man nödvändigtvis vill göra något sånt med den personen sen bara för att det är något man gillar.

Jag menar inte på något sätt att man under en smärtsession ska fråga den undergivna hela tiden var det är okej att piska, för de allra flesta skulle det förmodligen ta bort den känsla man vill uppnå. Jag menar däremot att man inför något sådant har ett samtal om vilka gränser som finns och att man inte förhandlar om dessa under sessionen (bland annat eftersom en person som är i subspace riskerar att säga ja till vad som helst under påverkan av alla signalsubstanser).

Mängden sexualbrottsoffer är skrämmande. Det finns mig veterligen ingen statistik över hur den ser ut just kopplat till BDSM men vad jag förstått baserat på dagboksinlägg här på DS så är det många som inte vågar anmäla för att de är rädda att bli dömda eller att ingen ska tro dem eftersom de varit i en maktförskjutande relation, är masochister, tidigare gett samtycke till våldsamt sex eller liknande. Jag förstår det, jag har varit en av dem. Stigmat som funnits i samhället kring BDSM har minskat men det finns kvar.

Igår förde jag en diskussion med en man som menar att männen på DS/scenen i princip bara består av förövare. Jag är allt annat än beredd att hålla med. Idioterna finns överallt och därmed även här, men det betyder inte att DS är en samlingsplats för män som vill begå övergrepp. Och jag menar att det generellt borde vara tvärtom eftersom vi inom den här subkulturen måste vara än noggrannare med samtycke för att inte konstant begå brottsliga handlingar.

Jag hoppas vi dagligen motbevisar det han påstod, att vi som utövare är noga med att inhämta samtycke, diskutera gränser och respektera någons stopp. Samtycke måste vara grunden för säker utlevnad, allra helst ett entusiastiskt samtycke. Det finns inget negativt i att fråga om det är okej att man gör en viss sak, man är inte mindre dominant för det. På samma sätt är man inte en sämre undergiven för att det finns kinks man inte vill leva ut för någon annans skull.

Ibland behöver vi kanske påminna oss om att skillnaden mellan utlevnad och övergrepp många gånger är precis det jag tjatat om nu - samtycke. Inhämta det hellre en gång för mycket än för lite.

Added 17 feb 17:29   Debate articles regarding sexuality and identity   #Our culture #Practice #BDSM #Society

You cannot see or post comments since you are not logged in.