Det finns viktiga samhälleliga och historiska skillnader mellan polys, kinksters och queers
Det finns en grupp bland kinksters som argumenterar för att byta ut begreppet ”HBTQIA+” mot ”GSRM” (Gender, Sexual and Romantic Minority). De två vanligaste anledningar till det är: 1) att det blir svårt att inkludera alla med nya bokstäver som är svåra att hålla koll på, och 2) för att inkludera även andra sexuella minoriteter som t ex polyamorösa, kinksters och fetischister. Vanliga argument mot GSRM är att 1) HBTQIA+ är ett så pass etablerat begrepp att det är onödigt att byta ut och 2) att GSRM är för generellt och att de inte vill att alla sexuella minoriteter ska inkluderas i den queera kampen.

Jag benämner för enkelhetens skull alla som faller under paraplyt HBTQIA+ för queers,
alla som faller under paraplyt BDSM + F för kinksters,
samt alla flersamma, polyamorösa, relationsanarkistiska, personer i öppna relationer och i andra möjliga icke-monogama konstellationer för polys.

Genomgående i den här texten kommer jag att ta upp ursprung av förtryck och hur kampen för en minoritet sett ut historiskt. Detta beror på att minoriteter och förtryckta över hela välden och genom hela historien har behövt kämpa för sina rättigheter och att förändring alltid skett när de förtryckta kämpat emot den härskande klassen. Det går alltså att säga att all social förändring som inneburit att världen blivit mer jämlik har varit ett direkt resultat av identitetspolitisk kamp. Jag anser därför att identiteter och identitetsbaserad kamp är viktigt. Och att det definitivt är viktigt när vi diskuterar hur vi bör föra och kategorisera vår kamp och våra identiteter.

HBTQIA+ är ett samlingsbegrepp över minoriteter som är kopplade till kön och könsbaserad sexualitet. De har mycket gemensamt men även stora olikheter. En anledning till att jag själv ofta använder samlingsbegreppet är på grund av att vi har ett gemensamt ursprung av förtryck: vårt kön. Eftersom vi har ett gemensamt ursprung av förtryck har vi även en gemensam bredare kamp. Vi har inte bara behövt ha solidaritet med varandras kamper och stötta varandra, utan även fört en gemensam kamp tillsammans mot en gemensam fiende: könsnormer (där cishet-personer som grupp förtrycker oss).

BDSM + F är istället ett samlingsbegrepp över minoriteter som är kopplade till sexuell åtrå, praktik och maktdynamik (inte könsbaserat). Kinksters och Queers har som sagt mycket gemensamt, framförallt en lång gemensam kamp, men trots det olika ursprung och förtryck. Att sjukdomsförklara sadism hos män gjordes ursprungligen för att hålla en slags hypermaskulinitet i schack, inte för att sadistiska män på något sätt är "omanliga". Och masochism hos kvinnor var i begreppets begynnelse inte sett som ett problem, utan som den antagna normen. En sadistisk man och en masochistiskt kvinna är alltså i allra högsta grad en heterosexuell praktik, om än inte normativ eller respektabel. Motsatt kan därför en masochistisk man och en sadistisk kvinna ses som att de gör queera handlingar, detta är en viktig poäng som jag återkommer till senare. Detsamma gäller angående bondage, disciplin, dominans och underkastelse — det är traditionella heterosexuella praktiker som omvänt kan ses som queera praktiker.

Sexuell fetischism har historiskt varit, och är fortfarande, en sjukdomsförklaring av sexualiteten och har varit/är ett sätt att förtrycka sådan sexualitet som av samhället ses som orespektabel. Fetishism har, på samma sätt som BDSM, på olika sätt blandats in i könsbaserad sexualitet, inte minst av gubben Freud, men har aldrig varit ett könsbaserat förtryck.

Polygami är på samma sätt som BDSM-praktiker historiskt sammankopplat med olika sätt att agera heterosexualitet. Inom många kulturer har det varit en patriarkal handling att som man ta sig många fruar. Därför kan det alltså potentiellt ses icke-normativt och som en ”anti-patriarkal” handling att som kvinna ha många manliga partners, även om hon fortfarande är hetero.

Däremot är hetero- och cis-normer förtryck som går precis sida vid sida (och kanske är det till och med exakt samma förtryck), förstärker varandra och kommer som givna produkter ur patriarkatet. De har som jag förstår det uppstått när vi i samhället velat skilja kvinnor från män, just på grund av att män och kvinnor i patriarkatet måste vara två helt skilda och motsatta kön där mannen är överordnad kvinnan.

Den heterosexuella matrisen är en förklaringsmodell av kön, skapad av Judith Butler, som innebär att för att vara en begriplig och acceptabel människa måste du ha ett begripligt och stabilt kön. Alltså, för att människor ska kunna förstås som "riktiga" män och kvinnor måste några kriterier vara uppfyllda: en man ska vara maskulin, en kvinna feminin; en man ska vara attraherad av kvinnliga kvinnor, en kvinna attraherad av manliga män; kvinnor är motsats till allt män är och män är överordnade kvinnor.Gemensamt för kinksters och queers är alltså att de är minoriteter förtryckta och sjukdomsförklarade för att upprätthålla en normativ respektabel sexualitet. Skillnaden är att kinksters förtryck inte är könsbaserat.

En feminin man rubbar definitivt på vad en man får vara, en feminin man gör queera handlingar — men han är fortfarande en man. En svag man är definitivt ett undantag och inte normen för vad män är, men han ses forfarande som en man och gynnas därför fortfarande av patriarkatets förtryck av icke-män (han kan t ex ses som en dålig man för att han inte är stark, vilket är queert och en rubbning av den heterosexuella matrisen, men fortfarande få högre lön än sin kvinnliga kollega eftersom han ses som mer kompetent på sitt jobb, på grund av att han ändå fortfarande ses som en man).

En sadistisk kvinna eller en masochistisk man kan ses vara rubbningar av normativa könsroller, och alltså som queera handlingar. Könsroller är dock inte detsamma som kön, utan sätt att agera kön, och jag ser därför inte hur sadomasochism kan ses som queera identiteter. Jag anser att det är en stor skillnad på queerhet och queers. För mig är det queert att vara utanför normen på många sätt, inte minst genom rubba på samhällets snäva könsroller, men queers är endast de som faller utanför vad kön i grunden är.

Om kön inte längre existerade skulle en homosexuell cisman eller en heterosexuell transkvinna inte längre vara förtryckta. Eftersom förtrycket mot queers är könsbaserat. Men polys och kinksters skulle fortfarande anses vara ickenormativa, eftersom att deras förtryck inte är könsbaserat. Därför är fienden till vår motståndsrörelse olika.

En sista poäng jag hört många som förespråkar GSRM säga är att vi kinksters, polys och queers borde kunna ha en gemensam kamp eftersom vi, trots våra olikheter, kan förstå och leva oss in i varandras erfarenheter utan att vi själva upplevt det. Det håller jag med om till en viss grad. Men det är inte mitt problem med GSRM, och ja jag är emot sammanslagningen. Det handlar inte om ett förakt eller hat mot cishet-personer som utövar BDSM eller är fetischister, det handlar om att vi har olika mål med vår kamp. Hetero-cis-normen är min motståndare som queer, inte endast respektabiliteten hos sexualitet. Och tyvärr är därför cishet-personer mina motståndare i det avseendet, även om de är fellow kinksters. Det på samma sätt som att jag som vit står i vägen för den antirasistiska kampen, även om jag försöker så gott jag kan att vara en bra allierad. Eller funkiskampen, eller kamp från barn och unga, eller kamp från äldre. Ni fattar.

Jag tror att vi måste vara medvetna om våra begränsningar och vår egen position i olika förtryckande strukturer, för att kunna vara så bra allierade vi kan. Vi kommer aldrig vara perfekta, men vi kan iallafall försöka se att det finns förtryck där vi är förtryckarna och inte de drabbade.

Slutligen, tänk på att det här är en känslig debatt
Den här diskussionen är fett infekterad och jobbig från alla håll och brukar sprida massa hat, jag vill därför påminna folk om att uttrycka sig snällt. Min upplevelse av diskussionen är att det är svårt att bli hörd och lyssnad på av motståndarna och jag kan tänka mig att de upplever samma sak från mig, även om det såklart aldrig varit min mening. Därför har jag tagit lång tid på mig för att uttrycka mig så tydligt och korrekt jag kan så att det går att förstå vad jag menar utan att uppröra.

Om du ändå blir upprörd, ta gärna någon minut och tänk igenom ditt svar så att du också uttrycker dig så bra du kan och förklara för mig varför du blivit upprörd och hur jag tänker fel. Kritik är supervälkommet men om någon sprider hat så går det inte bara ut över den du riktar hatet mot, utan även alla andra som råkar läsa din kommentar och känner sig träffad av det.

Därför kommer jag radera alla kommentarer som är kränkande eller hatiska. Även i de fall där jag egentligen håller med om det skribenten vill ha sagt.

Print  Alster ID 29292  Abuseanmäl 

Du kan inte se eller skriva kommentarer eftersom du inte är inloggad.
Kärlek och gemenskap i BDSM, kink, sexpositivitet, fetischism, uttryck och livsstilar utanför normativitetens fängelse
Bli medlem enkelt och gratis   Läs mer om Darkside   Annonsera   Grafik: Standard / Diskret   Copyright © 2003-2021
Darkside är internationellt känt som Fetopia.