Låt oss prata om en elefant i rummet - Hjärntvätt vid psykisk dominans
Teorier och aspekter av hjärntvätt användas helt klart inom d/s men allt för ofta utan att varken den dominanta eller undergivna vet vad det egentligen handlar om, eller snarare vad det kan orsaka...

Enligt mig är det viktigare att tänka på säkerheten kring psykisk dominans (främst "djupare" d/s dynamik som oftast sträcker sig förbi endast sessioner) som det är vid ex. strypsex eller användandet av en snake whip, electroplay osv. osv. Fysiska ärr läker nämligen betydligt fortare än psykiska...

Dvs innan man som undergiven ger bort nyckeln och som dominant tar emot den, så bör man vara på det klara med vilka risker det finns och vad som händer om relationen tex skulle ta slut, psykisk ohälsa uppstå mm. Bara för att du läst en tråd käre vän, är du inte 100%-ig i din dominans vilket är något man som ug heller inte kan kräva av sin dom "Här, styr mig!"... Det tar tid att lära sig och det krävs efterforskning och passion för ämnet (rent krasst, för psykologi).

Så nu till ämnet, vad innebär det egentligen att hjärntvätta någon, eller som det även heter - kognitiv omprogrammering?

Begreppet hjärntvätt myntades under Koreakriget och avsåg försök att få amerikanska krigsfångar att förändra sina politiska värderingar. Hjärntvätten byggde på en kombination av hot, tortyr, indoktrinering och lojalitetskonflikter – med syfte att bryta ner både den egna identiteten och grupplojaliteten. Tekniken hade en viss initial effekt, som dock upphörde efter ett tag. I mer modern tid används liknande tekniker inom tex. sekter, diktaturer och även som sagt inom bdsm. Dessa metoder skiljer sig dock i praktiken från den "klassiska" hjärntvätten genom att de är mer subtila, mottagaren uppfattar inte direkt någon fienderelation eller att vara under påtagligt hot/tvång. Dessa metoder har forskning även visat blir mer kvarstående på det mänskliga psyket än efter den mer klassiska varianten.

Så hur tvättar man en hjärna? Genom psykologiska "påtryckningar" kan man ändra människors övertygelser och attityder gentemot omvärlden, i korthet på fyra grundläggande sätt (jag generaliserar nu annars blir denna dagbok en avhandling) .

Dessa är: rationell övertalning, den psykologiska processen suggestion, tortyr eller hjärntvätt. Bland dessa är "övertalning" den enda metoden som egentligen involverar ett “jämställt förhållande”. De övriga tre inbegriper alla ett kraftspel/maktförskjutning.

Låt oss nu fokusera som sagt på hjärntvätt...

Exempel på några specifika "metoder" som ligger bakom hjärntvätt (mycket baserat på Edward Hunters studier men också nutida kognitiv beteendeforskning) är:

1. Ta total kontroll av personens kommunikation med omvärlden, inkl. relation till vänner och familj.

2. Fysisk och/eller psykisk bestraffning som svar på olydnad. "Hjärntvättarna" fastställer uppföranderegler, och om du inte åtlyder dessa så torterar de dig på något sätt.

3. Bekännelsetvång. De tillåter dig inte att ha ett privatliv.

4. Belöning för åtlydnad. De får dig att tro att du undslipper plåga genom att lyda den person som har kontroll.

5. Dogmatisk propaganda som de kommer lägga fram som absolut rationell. De idéer de ger dig är mycket precisa.

6. En förenkling av intellektuella aktiviteter. Detta hindrar dig från att utöva abstrakt och kritiskt tänkande.

7. Överlämnandet till en annan person av rätten att kontrollera ditt liv och ditt öde “för ditt eget bästa”.

I korthet drar alla dessa nytta av vårt mänskliga behov av att känna trygghet, samhörighet och skydd. Du börjar se det som något nödvändigt ont att lägga ditt liv och dina uppfattningar i en annan människas händer. Det är ett sätt att uppnå en viss stabilitet och frid. Vi som ug i 24/7 och TPE tex.älskar detta! Vi strävar efter det, FÖR ATT VI SJÄLVA VALT DET vilket är en jävla skillnad.

Tvång är vitalt för att hjärntvätt ska fungera, vi har nämligen en naturlig instinkt att kämpa för att bibehålla vårt oberoende och vår identitetskänsla. Därför krävs det ett enormt påtryck aka. tvång för att få någon att ändra sitt beteende (och till viss del komponenten rädsla). Man bryter ner personens naturliga motstånd genom att framkalla starka känslor i kombination med att dra igång hjärnan och kroppens stresssystem på högsta volym ("min sub ska ständigt vara på tå... "). Hjärntvätt fungerar nämligen bara om personen i fråga är oerhört emotionellt uppskruvad och stressad. Därigenom blir personen mycket mer mottaglig för påtryckningar. Konsumentkulturen är ett perfekt exempel på hjärntvätt. Vår dragning till och beroende av sociala medier är ett annat bra exempel. När du tänker efter så har båda med hjärntvättstaktik att göra. Och de är så effektiva att människor inte ens inser vad som händer med dem. De tror att köpa saker och att dela med sig av sitt privatliv med andra är tecken på deras frihet... Well is it?

Dessa metoder kan finslipas så pass mycket att du pressas på ett sätt så att du inte ens märker att det sker. Därför är det viktigt att man samtalar och kommer överens vilken typ av d/s relation man önskar och sedan ger sitt samtycke innan❗d/s dynamiken börjar. Detta som trygghet och säkerhet både för dig som ug men också för dig som dom, dvs då kan man heller inte i efterhand skrika "vargen kommer, vargen kommer/jag blev hjärntvättad/utsatt för psykisk misshandel". Jag har nämligen erfarenhet av flertalet dominanta som drabbats av detta av sina ugs, oftast i sorgen efter ett uppbrott, men det är fortfarande inte ok (En parantes, en akutplan vid uppbrott är bra att ha, kanske en annan dom som som tar över och fasar ut osv.). Men tyvärr känner jag tok så många fler ugs som blivit utsatta för psykisk misshandel då de inte vetat om vad det gett sig in på helt enkelt och ffa rusat fram alldeles för fort. Men jag tycker ändå det är värt att nämna att man även som dominant kan råka illa ut.

Befinner du dig i en relation där du upplever att din partner använder sig av dessa metoder utan ditt samtycke, dra öronen åt dig❗Enligt mig handlar psykiskt dominans inte om att föra någon bakom ljuset, utan att någon önskar att få bli det. En annan central del av dominans i allmänhet och den psykiska dominansen i synnerhet är att den alltid måste utövas med den undergivnas bästa som mål. Aldrig något annat. Ha det som ett mantra❗❗❗

För väl ägd, ja då är allt i början nytt, pirrigt och magiskt, vilket gör att förmågan att stanna upp och reflektera blir betydligt mycket svårare, och den farliga sidan av "jag vill vara duktig" kan kicka in... Därför är nätverk som Systraskapet Rödrumporna tex. en otroligt bra plats för att få stöd att se på saker och ting mer objektivt (http://www.darkside.se/net/?id=38).

För när man väl "skrivit på" (i samtycke) så kommer man inte ifrån det faktum att det är den dominanta som har huvudansvaret (och i vissa fall det totala ansvaret), men trots det, om man tar det lugnt, steg för steg, så hinner den undergivna också stötta sin dominant och båda parter reflektera. För det är en resa och som dominant är du heller inte mer än bara människa.

Ett förtydligande dock gällande ansvar... De finns olika typer av ansvar, jag anser tex. att det är främst den undergivnas ansvar att säga till om något är fel, dominanta är inte tankeläsare! Vad de sen gör med informationen beror på grad av maktförskjutning, vilket är helt inviduellt mellan personer/relationer. Och återigen, även du som ug ansvarar för att vara "påläst". Till dig som dominant, var ödmjuk, sök kunskap och stöd av andra dominanta, dela med er i trådar och dagböcker.

Ställ er frågan flera gånger om och ifrågasätt er själva "varför vill jag egentligen detta, vad ger denna typ av makt/löshet mig?"

Låt oss sprida kunskap om hur fantastiskt denna typ av levene är men också baksidorna av den. Det finns inga rätt och fel och alla relationer är unika, men det finns kunskap om det mänskliga psyket som kan lotsa oss i all euforisk makt/löshet.

Ska avsluta med att ta ett ställningstagande gällande om jag är för eller emot hjärntvätt vid psykisk dominans?

- Ja och Nej. Gällande mig personligen så främst ja. Om det är en person som jag känner väl, har en romantisk d/s relation tillsammans med och som fått mitt samtycke innan så älskar jag denna typ av psykiskt övertag/kontroll. Förutsatt att jag inte isoleras utan får lov att ventilera med andra tex. här på ds.

Men, att bli 100% hjärntvättad per definition nej. Det är inget för mig och jag anser det vara skadligt. Men som sagt, att applicera delar av det i min maktförskjutning, absolut.

Författarens egna ord om alstret:
Säkerhet kring utlevnad som innefattar psykisk dominans (mer specifikt kognitiv omprogrammering)

Print  Alster ID 26910  Abuseanmäl 

Du kan inte se eller skriva kommentarer eftersom du inte är inloggad.
Kärlek och gemenskap i BDSM, kink, sexpositivitet, fetischism, uttryck och livsstilar utanför normativitetens fängelse
Bli medlem enkelt och gratis   Läs mer om Darkside   Annonsera   Grafik: Standard / Diskret   Copyright © 2003-2021
Darkside är internationellt känt som Fetopia.