Log inRegister

Editorial articles / All (page 2 of 137)

All (1644)   DS (222)   Society (266)   Culture (738)   International (35)   Shopping (55)  

Culture 14 may 09:45 by David

Stipendium för kinksters, queera, fetischister och fler

Det nyinrättade Seraphinastipendiet delar ut 10.000 kronor till kulturaktörer kring BDSM, kink, fetischism, queerkultur, goth, underground, nattklubb, shibari och alternativ design/DIY. Det kan handla om att stärka befintlig eventverksamhet, främja en mer inkluderande och hälsosam scen, starta upp ett nytt sammanhang på sin ort, eller andra projekt som är kulturfrämjande. Aktörer, föreningar och kollektiv som gör eller vill göra en värdefull insats för scenen kan söka medel. Läs mer här

Society 13 may 11:18 by David

Delta i unik nordisk transstudie

För första gången genomförs en större kvantitativ studie för att försöka få svar på varför transpersoner oftare är arbetslösa och fattiga. Man har samverkat med transcommunityt vid framtagandet av enkäten och har fått positiv respons. Projektledarna hoppas på ett stort deltagande från transpersoner i både Sverige, Finland och Åland.

Read more »

DS 10 may 14:21 by David

Möjlighet att justera äldre dagboksinlägg

Har du äldre dagboksinlägg som är jättebra skrivna, förutom någon detalj som du idag ångrar att du avslöjade? Istället för att behöva dölja och gå miste om hela inlägget går det nu att justera texten även i äldre inlägg. Om du ändrar ett inlägg i efterhand kan dina besökare se att det har ändrats, men bara du kan se hur den ursprungliga texten löd. För detta kan du välja "Ändra" i drop-down-menyn (de tre prickarna) invid varje dagboksinlägg.

DS 27 apr 10:32 by David

Diskussionsförutsättningar förbättras

På DS kan man delta i diskussioner. Möjligheten att föra sakliga och ordnade diskussioner påverkas av diskussionsformatets praktiska upplägg. Framöver kommer det ske en del tekniska justeringar för att förbättra diskussionsförutsättningarna.

Read more »

Culture 25 apr 13:23 by David

Roman: Framtidens Hjärta

Idag släpps romanen "Framtidens Hjärta" av Malin Hasselblad. Den utspelar sig under en brytningstid och handlar om vad frihet och lust egentligen kan innebära – här finns element som flersamhet, (kvinnlig) dominans och (manlig) underkastelse. Läs mer hos förlaget: Framtidens hjärta

Society 24 apr 15:30 by David

Sydsvenskan: BDSM och traumabearbetning

Sydsvenskan har idag en artikel om BDSM och traumabearbetning. Forskaren Charlotta Carlström återger hur många BDSM-utövare menar att de alltid gått igång på BDSM-sex, andra att de fått upp ögonen genom en partner. Men det finns också några som menar att utövandet från början var ett sätt att bearbeta tidigare trauman. Carlström betonar dock att det inte behöver finnas en koppling mellan BDSM och utsatthet; "Det är viktigt att påpeka att man inte behöver ha en specifik anledning till varför man gillar BDSM". Läs mer i Sydsvenskan eller här.

Society 24 apr 08:52 by David

Delta i studie om BDSM-relaterad sexuell njutning utan genital beröring

Vid Malmö universitet genomförs just nu en studie om BDSM-relaterad sexuell njutning och/eller orgasmer utan genital beröring. Studien sker inom ramen för ett examensarbete på masternivå i ämnet sexologi. Både personer som är givare och mottagare för njutningen söks. Intervjun kan hållas på Malmö universitet eller på distans via zoom eller telefon.

Read more »

Society 17 apr 16:23 by David

Lag klubbad: Lättare att justera juridiskt kön

Riksdagen har under onsdagen röstat igenom den nya könstillhörighetslagen som bland annat gör det lättare att justera juridiskt kön. Åldersgränsen för justering av juridiskt kön sänks från 18 till 16 år, med målsmans godkännande. Krav på diagnos slopas. Lagen innehåller också en förändring som gäller kirurgiska ingrepp, vilka framöver inte kommer behöva tillstånd från Socialstyrelsen. Liknande lagstiftning finns redan i andra nordiska länder, där effekten enbart varit att livet för en marginaliserad grupp underlättats något. Jämfört med de andra nordiska länderna ligger Sverige dock fortfarande efter vad gäller graden av individuell frihet i avgörandet av könstillhörighet, även med den nya lagen.

Culture 14 apr 13:29 by David

BDSM-Teaterladans lägerveckor i sommar

Har du börjat planera för sommaren? I juli anordnar BDSM-Teaterladan lägerveckor i närheten av Stockholm. På programmet finns bland annat Hotellveckan 8-14 juli och Workshopveckan 22-27 juli: "Dyk ner i sommarens äventyr hos oss i Stockholm och upplev två extraordinära veckor, där naturen och kreativiteten står i centrum. I hjärtat av lummig grönska och vid en pittoresk hembygdsgård, erbjuder vi dig chansen att vara en del av vår gemenskap." Läs mer: Stockholm International BDSM Camp

Society 4 apr 11:56 by David

Ny könstillhörighetslag – vad innebär den?

Efter 17 (!) år av utredning kommer det läggas ett förslag i riksdagen om en ny könstillhörighetslag, i media ibland kallad "translagen". Lagen berör bland annat begreppet "juridiskt kön", vilket är en markör i folkbokföringsregistret. I Sverige har justeringar av detta varit förknippat med tidsödande och påfrestande myndighetsutövanden. Detta gör att Sverige ligger efter såväl övriga nordiska länder som FNs och Europarådets rekommendationer. RFSL ger en nyanserad beskrivning av vad könstillhörighetslagen innebär, klicka här för att läsa mer.


« Previous     Next »