Log inRegister
Vad är en Dungeon Monitor inom BDSM communityt?
En Dungeon Monitor (DM), inom BDSM-samhället, är en person som är ansvarig för att upprätthålla säkerhet och trygghet vid ett BDSM-event. Deras huvudsakliga uppgift är att övervaka lek och aktiviteter som äger rum i en s.k. "dungeon" eller utlevnadslokal.

Här är några nyckelfunktioner för en Dungeon Monitor:

1. Säkerhetskontroll: DM säkerställer att alla deltagare följer fastställda regler och protokoll för att säkerställa en trygg miljö för alla. De kan kontrollera att rätt utrustning används och att säkerhetsåtgärder följs, som till exempel att det finns en säkerhetsord eller att det finns första hjälpen-utrustning tillgänglig.

2. Aktivitetsövervakning: DM har ögonen på aktiviteterna som pågår i lokalen. De ser till att de som är involverade i en BDSM-scen följer samtyckesregler och gränser som tidigare har etablerats. Vid behov kan de ingripa om de ser något som verkar osäkert eller ouppmärksammat.

3. Konfliktlösning: Om det skulle uppstå en konflikt eller en oklarhet mellan deltagare, kan DM agera som en neutral medlare. De kan hjälpa till att lösa eventuella missförstånd eller oenigheter genom kommunikation och rådgivning.

4. Rådgivning och stöd: DM kan erbjuda råd och stöd till deltagare vid behov. Det kan innefatta att svara på frågor om säkerhet eller att ge generell vägledning inom BDSM-samhället.

5. Nödsituationer: Om en nödsituation skulle uppstå, som en skada eller ett medvetandeförlust, är det DM:s ansvar att agera snabbt och korrekt. De kan ge första hjälpen, tillkalla medicinsk hjälp om det behövs och se till att situationen hanteras på ett professionellt sätt.

Det är viktigt att notera att Dungeon Monitors har olika namn eller titlar beroende på den specifika BDSM-communities eller evenemanget. Men deras huvudsakliga roll är att se till att alla deltagare kan utforska och njuta av BDSM-upplevelser på ett säkert och samtyckande sätt.
En kort förklaring om vad en Dungeon Monitor är

Added 15 sep 2023   Articles   #deviantsofumeå #BDSM #Our culture

You cannot see or post comments since you are not logged in.

🗁 Articles

🖶 Print  Document ID 36398  Report