Log inRegister
Från synd och skam till ”shaming” – en betraktelse av en kvinnas moraliska förfall.
Jag tar härmed mitt ansvar som medtävlande i diskursernas krig. Att vara ”contestant” anser Foucault vara den enda möjliga positionen för den som inte vill bli ett enkelt rov för dominantens makt. Jag tar detta ansvar med anledning av de senaste veckornas hetsiga debatt kring Linda Skugge, där enstaka handlingar av sexuell natur har lett till omfattande drev (en snabb googling kan uppdatera er på området).

Som religionshistoriker intresserar jag mig för konstruktioner, närmare bestämt människors konstruktion av religion; konstruktioner av begrepp; och religiösa traditioners föreställningar och praktiker kopplade till dessa begrepp - Och makt! Att moralisera öppet över någons sexualitet eller sexuella handlingar har kommit att få begreppet ”shaming”. Heder och ära, social position och ekonomisk ställning – allt kan komma att raseras! Pernilla Wahlgren inledde allt med orden ”att Linda Skugge tjänar pengar på att ta grovporriga bilder är så sjukt” och sen följde andra efter. ”Jag hatar att Linda Skugge har ont. Jag hatar att kvinnor fortfarande förväntas ta till sin sexualitet i tider av djup kris. Ingen säger det högt men det är så. Gud, vad jag hatar det.” säger Irena Pozar i Aftonbladet.

Just prostitution är en central diskurs i sexualitetens historia. Från den antika ”köttmarknaden” där sexindustrin var en viktig del av den moraliska ekonomin till den tidiga kristendomens utveckling av ”porneia” som skulle komma att revolutionera och visa vägen för dagens svenska sexualmoral. Det mest iögonfallande i Skuggedebatten är att andra kvinnor nu tar rollen som sedlighetsbevarare, likt kyrkans sexmän vars funktion var att övervaka den sedliga och religiösa ordningen. ”Shaming” - som ett normativt kontrollsystem - sker idag inte av kyrkans lekmän utan genom mellanmänskliga relationer, i form av så kallade drev där formerna för hur vi får lov att vara och bete oss bestäms detaljerat. Makten tvingar till tystnad.

Den som läst sin Foucault vet att ”könet” sedan länge kopplats samman med synd och att det ligger i maktens natur ”att vara förtryckande och att med synnerlig uppmärksamhet slå ner på onyttig kraftanvändning, intensiva njutningar och oregelmässiga beteenden”. Drevet mot Linda Skugge vittnar om en syn som har sina anor i den sexualmoral som Foucault hämtar sin empiri. Skillnaden är att Skugge inte straffas enligt lag, utan av offentligheten. Pöbelns käftar är vidöppna. Vad som är tillåtet och inte tillåtet i dagen Sverige är i ständig rörelse och innovation blir därmed ett verktyg för de sexuella avvikelsernas existens. Skugge håller alltid innovationens fana högt. Och det enda jag ser i debattens spår är Makten, som utnyttjar avvikelserna genom att få något i gengäld för dess existens. De moraliska värderingarna och idealen som visas upp som samhällsbildande är alla aspekter av förtryck - en maktmekanism som avser att styra individens beteende. Jag häpnar! För vem besitter egentligen rätten att konfiskera en kvinnas sexualitet idag och reducera den till en löpsedel? Je suis Linda Skugge.

Erica Li Lundqvist, Religionshistoriker och kinkster

Added 17 aug 2023   Debate articles regarding sexuality and identity  

You cannot see or post comments since you are not logged in.