Log inRegister
Nyutkommen bok om BDSM
Vilka är vår tids sanna profeter?

Min bok “Vår tids sanna profeter – en personlig inblick i BSMS:s förtrollande värld” tillkom när jag under en period i mitt liv ”drabbades” av en personlig kallelse på det andliga planet. Detta ledde till en serie händelser som gjorde att jag bröt upp från ett dysfunktionellt förhållande, flyttade till Italien och kom i kontakt med tantrarörelsen.

Jag var vilsen; hade lämnat allt i Sverige och försökte hitta mig själv. Vad jag inte var tillräckligt medveten om var hur djupt trauman i mitt liv påverkade mitt sökande efter identitet och social tillhörighet.

Efter ett tantraläger i Sverige då att jag återvänt hit kom jag i kontakt med en man som introducerade mig till BDSM. Och efter det ägnade jag flera år åt sexuellt utforskande i rollen som undergiven och upplevde att jag upptäckte en viktig sida av mig själv. Långt senare har jag insett att detta utforskande hade sin rötter i olösta psykologiska konflikter inom mig själv och sviterna efter svåra upplevelser i barndom och vuxenliv.

Boken analyserar BDSM som ett forum för sexuell nyfikenhet och experimentlusta. Den resonerar kring begreppet makt och hur män och kvinnor leker med roller kring detta utifrån varierande utgångspunkter och drivkrafter. Den poängterar möjligheterna inom detta fält men pekar även på fällor och mörka sidor inom rörelsen.

Jag delar med mig av både positiva men även katastrofala erfarenheter och vill inspirera till modet att våga utforska dolda sidor inom sin personlighet men samtidigt faran som finns i att som kvinna söka utlevnad med flera partners utan att ha gått till botten med vad som faktiskt ligger bakom en sådant behov. I min nuvarande situation då jag är i ett kärleksfullt förhållande med en man ser jag att utforskandet av det här området likaväl kan ske med en partner i en monogam relation vilket faktiskt kan fördjupa upplevelsen av roller som dominant och undergiven!

”Vår tids sanna profeter” är personer som är självbejakande men samtidigt ytterst måna om sin egen men även andras integritet och människovärde.
Min nyutkomna bok med titeln "Vår tids sanna profeter - en inblick i BDSM:s förtrollande värld"

Added 10 aug 2023   News & press releases   #BDSM #Our culture #Self experienced #Relations/love #Personal #Woman as bottom #Society #Submissive

You cannot see or post comments since you are not logged in.