Sexpositivt manifest
•Sexualitet kan vara en starkt positiv del i mänskligt liv. Det är något som kan berika och utveckla oss som människor, samt fördjupa erfarenheten av att vara levande.

•Sexpositivitet utgår alltid från begär och kåthet, aldrig från ekonomiska transaktioner, statusjakt eller enbart en vilja att vara andra till lags.

•Sexuell diversitet är en mänsklig rikedom. Att människor tänder på olika saker och skeenden, och att detta förändras över tid, gör sexualiteten till en aldrig sinande källa av njutning.

•Samtycke är en självklarhet. Men det räcker inte. Om sexet inkluderar fler än en kan det aldrig bara handla om den egna njutningen. Har vi sex på flera, njuter vi på flera (om än kanske i olika grad).

•Sexpositivitet kräver en medvetenhet om sexuell hälsa för alla inblandade; använd kondom och testa dig regelbundet om du har sex med flera olika partners.

•Sex och kärlek kan, men måste inte, sammanfalla. Sex har dock alltid med känslor att göra – men det finns fler känslor än förälskelse och kärlek.

•Fantasier är en central beståndsdel i sexpositivism. Alla fantasier är tillåtna, även fantasier som till exempel reproducerar patriarkala mönster eller inkluderar våld. Verklig kvinnlig sexuell frigörelse kan bara uppstå genom att bejaka vad helst hon tänder på.

•Alla fantasier behöver inte förverkligas. Fantasi är alltid mer än verklighet, bara därigenom kan fantasin berika verkligheten. Fantasier kan föda experimentlusta och nya verkligheter.

•Lär känna din kropp och dina egna begär först och främst genom onani.

•Lär känna din egen och andras kroppar i samspel genom att
- utveckla din känslighet inför vad den andre njuter av,
- notera vad du själv njuter av,
- utveckla dina sextekniker,
- experimentera,
- ha humor (allt blir inte rätt vid första försöket).

•Njut av att vara objekt för varandra. Men bli inte blind för den andres njutning.

•Njut av att vara subjekt för varandra. Men bli inte blind för den andres kropp.

•Sex är mer än orgasmer. Sex behöver inte vara extremt, eller bli mer och mer avancerat. Sex är först och främst njutning, inte prestation.

Print  Alster ID 26855  Abuseanmäl 

Du kan inte se eller skriva kommentarer eftersom du inte är inloggad.
Kärlek och gemenskap i BDSM, kink, sexpositivitet, fetischism, uttryck och livsstilar utanför normativitetens fängelse
Bli medlem enkelt och gratis   Läs mer om Darkside   Annonsera   Grafik: Standard / Diskret   Copyright © 2003-2021
Darkside är internationellt känt som Fetopia.