Den segrande perversa Fadern
Jag är ingen Daddy med stort D. Jag har verkligen provat men jag vill verkligen ha ett möte med en i och för sig ung kvinna till sinnet, men inte något litet barn. Gentlemannen är så mycket mera än en Daddy. En Daddy är en för lätt roll och konstruktion för mig och till syvende sist är det en amerikaniserad perversion som jag inte kan förlika mig med. Inget ont om er Daddy's därute men det är inte min kopp te. Jag har provat den och den kändes lite för incestuös på fel sätt för mig tyvärr. Jag behöver den unga friska viljan hos en äkta kvinna som tycker att omogen barnslighet är just barnslig och inget annat.

Jag är bunden av värderingar. Det är så jag skapar min värld, den är alltså värderingsstyrd. En värdering är en hållning, en princip som kan manifesteras genom handlingar. Värderingar blir verkliga när man gör som man har sagt och inget annat. Man kan fråga sig vilka värderingar som styr mig och här kommer de.

Ödmjukheten: Allt ljus är inte på mig och enbart mig. Är jag i en grupp så tar jag plats men gruppens välmående är viktigare än mitt eget. Allt är sammanflätat. Du bör lägga egot åt sidan och agera utifrån hur du vill att andra skall uppfatta dig. Som man är jag nyfiken och vill förstå dig och din omgivning, alltså närmar jag mig dig på ett ödmjukt sätt.

Rättvisa: Det handlar om att hitta en balans i samhället. Att vi som människor skall förstå vad som är rätt och vad som är fel. Det är genom upplysning och fakta vi fattar väl avvägda beslut som för mänskligheten framåt och jag är en representant för mänskligheten. Rättvisa handlar inte om att slå ned på brister utan att skapa möjligheter till att lösa problem som våra egon skapar. Jag som man skall sträva efter balans och harmoni.

Mod: Det gäller att inte vika ned sig och vara för anpassningsbar. Att ha styrkan att stå upp för sina värderingar i vått och torrt. Det är mod som förändrar världen hela tiden när den som är trofast och med övertygelse står kvar när de andra tvingas ned på knä. Genom att vara modig inspirerar jag andra till handling. Det gäller även i det lilla, att jag vågar vara den som vågar se någon i vitögat och stå för mina värderingar.

Måttfullheten: Den man som inte kan kontrollera sig själv är oftast styrd av andra. Den som är mäktig och styr andra kan dock aldrig styra den som bemästrat sig själv. Måttfullheten leder oavkortat till friheten. Är jag inte är måttfull är jag slav under andras vilja. Att kunna tacka nej är ett bevis på oberoende, Det finns inget som säger att bara för att jag kan något så måste jag göra det.

Tro: Att ha en förståelse för att det finns en högre sanning eller ideal som man måste sträva efter för att bli fullkomlig är essentiellt för att ens ego inte skall löpa amok. Det handlar inte om att följa en religiositet utan frågan om vad man är villig att offra sitt liv för. Var jag hittar sin sanna passion och kraft för att kunna upprätthålla min starka värderingar. Här i föds hoppet i hopplösheten, modet att våga gå emot strömmen och styrkan att kämpa för det jag vet är rätt.

Försvar: De svaga och hjälplösa måste alltid försvaras och erbjudas en fristad. Det är en gentlemans skyldighet att erbjuda skydd till de som är utsatta av krafter som de inte själva kan rå för. Jämlikhet kan aldrig skapas om man inte lyfter de svagaste först. Om jag vänder bort blicken från den svage så är jag otacksam gentemot min egen lycka och välgång.

Lojalitet: Att avge ett löfte är en bindande handling. Väg dina ord på guldvåg och uttala inte ett löfte du inte gör allt för att hålla. Att vara lojal är att ge sin energi till en sak eller person oavkortat och så länge det krävs. Det är här min trovärdighet byggs och min strävan efter att vara kongruent i alla gentlemannamässiga avseenden manifesteras.

Generös: Att bjuda på sig själv och det man förfogar över utan att förvänta sig en motprestation är få förunnat. Generositeten appellerar till min inre godhet och det skänker glädje till den som är i min närhet. Jag vill att världen växer och det gör vi endast genom att skapa mer av värde än det vi har och enda sättet är att just dela på de gåvor vi fått till skänks.

Dessa ideal är inte lätta att leva upp till, jag misslyckas ständigt och jämt men värderingar och ideal är ju något man strävar efter. Men märkligt nog så passar de väldigt väl in i hur en BDSMF orienterad man bör vara. Jag själv skulle vilja säga att dessa värderingar passar mer in i vår värld än ute i samhället i övrigt då klimatet är rått och förhärdat. Mer styrt av egoistiska värderingar än något annat.

Nedan följer nästa del i Faderns själ som är en depraverad och förledd Gentleman. Förledd av skökan, synderskan och hon som förvrider hans sinne in i perversion.

Jag måste börja med en förklaring, all utövning innefattar djup kommunikation, förhandling och bedömning av risk för båda parter, i grunden är detta en fråga om medveten dynamik från bådas sidor.

Primärt handlar min relation till en undergiven flicka inte om maktförskjutning i traditionell mening. Makten har sitt eget liv och sin egen melodi, det är inte något som jag villigt erkänner men när jag tänker på henne på riktigt så är det med högst blandade känslor. Där finns Gentlemannen som är den som ger henne skydd, tilltro, ömhet, stöd och råd under alla typer av dagar. Ja allt det där som är så kärleksfullt och vackert. Den mannen bor i en stark empatisk känsla och han är oerhört trygg och stark, främst på det mentala planet ibland även på det fysiska. Inget mindre än ett världskrig får honom att darra på manschetten. Flickan som möter honom är en stolt flicka som vill bli omsluten från en tid till en annan och som sen svävar iväg ut i livet med stärkta vingar och utmanar sig själv. Där har vi den fina polerade ytan, men Gentlemannen har en inneboende hänsynslöst perverterad Fader. En Fader som passerat de gränser som är acceptabla i vårt kvävande och krävande samhälle.

Fadern är en mycket strikt person, mycket få kvinnor har förmågan att kunna väcka honom till liv för han ligger begraven i det stora djupet. I en väl förseglad kista. Det är lättare för en liten flicka att bestiga Mount Everest än att locka fram den mannen.Visst en del kal locka ut honom under korta stunder. Fadern har ett antal principer som är klara och tydliga. Fadern är mycket klar och osentimental till sin natur, han drivs av en kallsinnig rationalitet som är djupt perverterad och han är oerhört manipulativ och kontrollerande.

Fadern kräver att flickan skall egga honom, flickans uppgift är att locka ut honom ur sin håla.

Provokation är rätta ordet. Fadern har en djup åtrå till flickan som är kåt och sedeslös. Hon måste visa sitt begär efter Fadern tydligt för att han skall känna sig manad att träda fram ur skuggan. När han väl gör det finns det ingen återvändo utan han måste ta sin tribut innan han kan träda tillbaka. Lyckas du locka fram honom så att han i vredesmod förgriper sig på din arma kropp så är det givet att du får ditt lystmäte och mer därtill. Men ditt JA måste vara ett JA. Det går inte att bara ha honom till en viss del. Han tar mer än han får och det gör han alltid. Fadern är slug och begåvad i sin perversion, han kan få dig dit han vill. Ditt motstånd plockas ned gruskorn för gruskorn om det så skulle vara. Tålamodet hos honom är starkt, ju längre tid han får bida desto mer Faderlig blir han. Hon vet att hon har makten att locka honom in i fördärvet med sina mer smutsiga och syndiga tankar.


Fadern äger rätten till flickans kön, det är hans att förfoga över i synnerhet när hon är i brunst.

Fadern är nära hennes blygd när han är aktiv. Hans hand ligger där allt som oftast då han älskar att känna hettan som hon inte kan kontrollera. En flickfitta är hans största och mest depraverade redskap. Det är hans lans in i hennes kropp. Flickan måste förstå att han kommer att ta över den och skapa ett avgrundshål av lust och kåthet kopplat till hennes sköte. Han lägger stor vikt vid att lära känna fittans alla hemligheter och kräver att hon skall ge upp dem. Frivilligt som ofrivilligt. Vilja är inte en möjligt val för den lilla flickan och det förstår hon tids nog om hon stiftar närmre bekantskap med den skoningslösa Fadern för han tar inte vad han får, han tar vad han vet att hon behöver berövas av.


Fadern äger rätten att tukta flickan när hon inte lever upp till överenskommelser som är gemensamma.

Fadern är rättvis men krävande. Han fostrar sin flicka och vägleder henne in i hennes egna synder. En del synder måste tuktas bort, manas ut ur hennes kropp rent fysiskt. Flickan är en viljestark liten varelse, hon vet vad hon gör och när hon gör det. Fadern är tydlig kring vad han förväntar sig från sin flicka, bryts de förväntningarna måste detta få konsekvenser. Konsekvenserna är en mycket oroande och roande mental utmaning för Fadern, han vet att hon behöver styrning och den styrningen måste upprätthållas på ett sofistikerat vis. Kadaverdiciplin är inget för honom, han korrigerar sin flicka endast på evidensbaserad basis. Det är en fråga om orsak och verkan och inget annat. Fadern är mästaren på Sanning och Konsekvens. Varje gång han tuktar sin flicka är annorlunda än den förra, flickan skall aldrig känna sig som ett slentrianmässigt objekt.


Fadern är hela tiden kongruent, han handlar inte med känslor eller handlingar.

Fadern kan inte kompromissa det är inte inom hans begreppsvärld att idka byteshandel. Han är inget marknadsstånd där dominans och undergivenhet möts för att byta tjänster. Fadern är i dig och du är i honom. Ni är ett. För att bli ett kräver Fadern att du är redo att ge upp dina tankar kring att du kan ge av din undergivenhet för att få njuta av dominansen. Flickan ger inte av sin otrygghet för att få trygghet. Fadern är ovillkorlig och du sitter i hans båt och han sitter vid rorkulten. Ert öde är sammanflätat och han är konsekvensen av flickans val och vilja. Fadern animerar henne och ger henne utrymmet att verka i det perversa rummet som är deras egen skattkammare.


Fadern öppnar flickans innersta förbjudna hemligheter och blottar dem för de ögon som bör se dem.

Fadern läser sin flicka som en bok. Fadern kan bläddra bland hennes sidor som han önskar. Fadern kräveratt hennes nakna själ är öppen. Han är väldigt observant och hon kan ej gömma sig för honom, han känner henne utan och innan och minsta själsliga dammkorn fångas av hans blick, inget får undgå honom. Hon måste villig våga utforska sig själv genom hans ögon. Flickan måste älska att blotta sig inför hon och avge sin skamlösa bikt. Hennes mörker blir till hans ljus.


Fadern vänder allt han får tillbaka mot flickan.

Allt hon säger och gör som syndig fröken kan komma användas mot henne. Han är hennes förmyndare och hans uppgift är att försätta henne i brunst. Flickan skall vara beroende av sin Fader och benefaktor. En fröken behöver utvecklas och förkovras i synd och skörlevnad och Fadern är hennes mentor i detta. Han utnyttjar henne till att få henne att falla djupare och djupare ner i sin perversitet ty för de är båda bottenlösa i sitt syndfulla leverne.

Fadern existerar inte utan sin fröken.


LORD BYRON

Print  Alster ID 22592  Abuseanmäl 

Du kan inte se eller skriva kommentarer eftersom du inte är inloggad.

Sedan maj 2020 är det webbläsarstandard att alla bilder måste fungera med den moderna tekniken HTTPS. Detta kan medföra att följande bilder på den här sidan, som är förknippade med den äldre tekniken HTTP, kanske inte visas som de var tänkta:

Kärlek och gemenskap i BDSM, kink, sexpositivitet, fetischism, uttryck och livsstilar utanför normativitetens fängelse
Bli medlem enkelt och gratis   Läs mer om Darkside   Annonsera   Grafik: Standard / Diskret   Copyright © 2003-2021
Darkside är internationellt känt som Fetopia.