Föreläsning med Vi säger RÖTT i Kinkykvarteret
Idag är KittyHell och Neo_Sthlm från föreningen Vi säger RÖTT på plats i Kinkykvarteret. Föreningen startades i samband med MeToo, och tillsammans arbetar de för att motverka övergrepp inom BDSM, samt öka kunskapen kring det. KittyHell berättar om sina egna erfarenheter av övergrepp och om offren som hen träffar på i sitt arbete. Så få som 3 av de över 100 personer hen har pratat med har gått till polisen, och endast ett av dessa fall ledde till fällande dom. Det är tyvärr få som vågar anmäla, bland annat eftersom många är rädda för att bli utstötta från communityt.

Vi säger RÖTT arbetar aktivt med att erbjuda samtal för offer och förövare som är i behov av stöd. De belyser det faktum att alla människor gör fel ibland, och att de inte dömer den som utsatt någon för övergrepp. Föreningen har möjlighet att rekommendera psykologer, och arbetar aktivt med att sprida kunskap om BDSM till polis, kvinnomottagningar och ungdomsmottagningar.

Under föreläsningen i Kinkykvarteret nämns vikten av att kommunicera om tidigare upplevelser och eventuella diagnoser, samt att ha en ytterligare signal utöver ett stoppord som betyder stopp. En sådan signal skulle till exempel kunna vara att stampa med foten.

På frågan om vad en kan göra för att undvika övergrepp, svarar Neo_Sthlm att kommunikation är a och o, att “det är viktigt att förhandla fram spelreglerna för varje session. Samtycket tar slut när sessionen är över, det är viktigt att komma ihåg att samtycket inte följer med nästa gång, utan behöver omförhandlas igen.” Neo_Stockholm tillägger att en aldrig heller ska förhandla under en session; spelreglerna ska vara satta innan sessionen börjar.

Text: BlondeMer information om årets Kinkykvarter med program hittar du här (kräver inte inloggning för externa besökare
Mer om Kinkykvarteret hittar du här: http://www.darkside.se/kinkykvarteret (kräver inloggning för externa besökare)

Författarens egna ord om alstret:
Kinkykvarteret rapporterar (Foto: Purplechaoz)

Print  Alster ID 21505  Abuseanmäl 

Du kan inte se eller skriva kommentarer eftersom du inte är inloggad.
Kärlek och gemenskap i sexualitets- och identitetsmångfald
Bli medlem – enkelt och gratis   Läs mer om Darkside   Annonsera   Grafik: Standard / Diskret   Copyright © 2003-2022  
Darkside är internationellt känt som Fetopia.