Log inRegister
Editorial articles:   All (1644)   DS (222)   Society (266)   Culture (738)   International (35)   Shopping (55)

International 6 nov 2014 by Alfie

Paris muséer sätter fokus på de Sade

Den som har vägarna förbi Paris mellan november och januari kan passa på att titta förbi någon av utställningarna om de Sade som pågår i staden. På Musée d’Orsay pågår utställningen Sade: Attacking the Sun, som omtolkar modern konsthistoria genom de Sades srkifter. I närheten, på Musée des Lettres et Manuscrits, finner man en utställning med brev och böcker författade av de Sade, inklusive manuskriptet till Sodoms 120 dagar.

Alfie
6 nov 2014