Log inRegister
Editorial articles:   All (1636)   DS (222)   Society (266)   Culture (734)   International (35)   Shopping (55)

Society 13 may 11:18 by David

Delta i unik nordisk transstudie

För första gången genomförs en större kvantitativ studie för att försöka få svar på varför transpersoner oftare är arbetslösa och fattiga. Man har samverkat med transcommunityt vid framtagandet av enkäten och har fått positiv respons. Projektledarna hoppas på ett stort deltagande från transpersoner i både Sverige, Finland och Åland.

Medlen till studien Transpersoner, arbete och plånbok kommer från Nordiska Ministerrådet, via NIKK och dess lgbtqi-fond.
"Vi vet av tidigare forskning att gruppen oftare är arbetslös och lever i relativ fattigdom. Det här är en unik chans att också få kunskap om varför. Får vi tillräckligt med svar kan vi kanske ge kommuner, regioner och myndigheter lite mer vägledning i hur de kan arbeta med insatser för gruppen", säger projektledare Lukas Romson.
Man har samverkat med transcommunityt vid framtagandet av enkäten och har fått positiv respons.
"Vi måste ställa en del ganska känsliga frågor, om kön och könsbekräftande behandling till exempel. Därför känns det skönt att vi fått så positiv respons hittills av övriga inblandade transpersoner. Det är viktigt för oss att de som svarar känner sig sedda, trygga och respekterade och det verkar vi ha lyckats med", säger Lukas Romson.
Studien omfattar inte bara frågor om privatekonomi och sysselsättningsgrad utan även ämnen som psykosocial arbetsmiljö, att ändra socialt kön på jobbet, diskriminering och trakasserier, rekrytering, arbetsmarknadsinsatser och sjukskrivningstal. Samt allt från skuldsättning och försörjningsbörda till kötider inom den könsbekräftande vården.
"Vår tes är att många av de här faktorerna samverkar", säger projektledare Tina Ahlzén. "Men vi vet inte hur eller hur de påverkar olika grupper av transpersoner. Vi hoppas ha lite mer kunskap när studien är färdig", avslutar hon.

För att kunna differentiera svaren innehåller studien många bakgrundsvariabler, eftersom transpersoner inte är en homogen grupp.
"Vi hoppas till exempel kunna se om det skiljer sig mellan transpersoner med olika socialt kön, olika tillskrivet kön vid födseln, olika erfarenhet av könsbekräftande behandling och som levt olika länge som sitt självidentifierade kön", säger Tina Ahlzén. "Det är faktorer som borde påverka hur genusordningen inverkar på transpersoner och därför viktigt för en korrekt genusanalys av resultatet", avslutar Ahlzén.
Studien genomförs i samarbete med RFSL, FPES och Transammans i Sverige, Regnbågsfyren på Åland samt Regnbågsalliansen och Seta i Finland. Den kvantitativa enkäten följs av kvalitativ fördjupning och analys. Slutrapport presenteras i slutet av 2024.

Länk till enkät: https://sr.artologik.net/TransSurvey/Survey/5

https://cc5.darkside.se/pres/newsbilder_manual/20240513_qr_kod_transsurvey.png


Du kan läsa mer om projektet här: https://www.medida.se/trans-arbetsmarknad-och-plnbok

David
13 may 11:18