Log inRegister
Editorial articles:   All (1636)   DS (222)   Society (266)   Culture (734)   International (35)   Shopping (55)

DS 27 apr 10:32 by David

Diskussionsförutsättningar förbättras

På DS kan man delta i diskussioner. Möjligheten att föra sakliga och ordnade diskussioner påverkas av diskussionsformatets praktiska upplägg. Framöver kommer det ske en del tekniska justeringar för att förbättra diskussionsförutsättningarna.

Diskussionerna på DS har hittills varit upplagda så att inlägg visas efter varandra i den ordning de skrevs. Detta kan ge effekten att eftertänksamma och nyanserade inlägg kan hamna i skymundan av färgstarka inlägg, eftersom de senare tenderar att fånga uppmärksamhet och generera en stor mängd svar som tar över fokuset. Detta leder till att ju längre en diskussion pågår, desto högre är risken att den diffunderar och blir svårmodererad. Alltså; kvaliteten på en diskussion kan delvis ses som beroende av diskussionernas praktiska förutsättningar.

För att bättre underlätta ordnade diskussioner, och för att underlätta för moderatorer, kommer diskussionsformatet förändras en aning. Ett långsiktigt mål är att sidodiskussioner som uppstår kommer kunna samlas invid det inlägg som föranledde sidodiskussionen. Detta möjliggör att flera sidodiskussioner kommer kunna föras om ett och samma ämne, utan att dessa behöver störa eller inkräkta på varandra. Det möjliggör även att sidospår kan stängas och/eller enkelt modereras. Enklare för moderatorer och bättre för stämningen.

Dett större målet med att förbättra förutsättningarna för diskussionerna kommer nås genom många små förändringar som kommer genomföras löpande under den kommande tiden. Tanken är att inte störa möjligheten till diskussioner medans detta sker. Kanske kommer du märka att saker förändras gradvis, såsom att en knapp flyttas en aning eller andra layoutförändringar. Tack för ditt överseende under tiden som det kan vara lite stökigt!
David
27 apr 10:32