Log inRegister
Editorial articles:   All (1646)   DS (223)   Society (266)   Culture (739)   International (35)   Shopping (55)

Society 17 apr 16:23 by David

Lag klubbad: Lättare att justera juridiskt kön

Riksdagen har under onsdagen röstat igenom den nya könstillhörighetslagen som bland annat gör det lättare att justera juridiskt kön. Åldersgränsen för justering av juridiskt kön sänks från 18 till 16 år, med målsmans godkännande. Krav på diagnos slopas. Lagen innehåller också en förändring som gäller kirurgiska ingrepp, vilka framöver inte kommer behöva tillstånd från Socialstyrelsen. Liknande lagstiftning finns redan i andra nordiska länder, där effekten enbart varit att livet för en marginaliserad grupp underlättats något. Jämfört med de andra nordiska länderna ligger Sverige dock fortfarande efter vad gäller graden av individuell frihet i avgörandet av könstillhörighet, även med den nya lagen.

David
17 apr 16:23