Log inRegister
Editorial articles:   All (1646)   DS (223)   Society (266)   Culture (739)   International (35)   Shopping (55)

Society 19 feb 15:41 by David

Delta i studie om sexualitet och autism

Har du diagnostiserad eller självidentifierad autism och en vilja att prata om din sexualitet? Delta gärna i en studie som utförs vid Örebro Universitet!

Personerna bakom studien skriver:

Vi är två psykologstudenter vid Örebro Universitet som vill bjuda in dig till att delta i vår studie om autism och sexualitet. Har du diagnostiserad eller själv-identifierad autism och en vilja att prata om din sexualitet är du välkomna att delta! Studien består av en intervju som kan genomföras på plats i Örebro eller på distans och vi söker deltagare från hela Sverige. Du kan läsa vidare om studien och anmäla ditt intresse genom det länkade formuläret, där finns även kontaktuppgifter för frågor om studien. Studien genomförs inom ramen för en masteruppsats på psykologprogrammet.

Länk till studieinformation och intresseanmälan:
https://sunet.artologik.net/oru/Survey/6932

Uppdatering 2024-02-22: Länken till studien är inte längre aktiv, det är möjligt att studenterna har fått det antal respondenter de söker.
David
19 feb 15:41