Log inRegister
Editorial articles:   All (1637)   DS (222)   Society (266)   Culture (735)   International (35)   Shopping (55)

DS 6 feb 19:02 by David

DS’ namnprocess tas om

I helgen gavs akronymen DS en ny innebörd. Processen kring detta kommer tas om.

Jag som skriver detta heter David; jag har grundat och driver DS. I helgen genomfördes en förändring på sajten: Akronymen DS gavs en ny innebörd. Från det tidigare Darkside till Desires Social. Förändringen har mötts av kraftiga reaktioner från en del medlemmar. Vissa har uttryckt upprördhet över att akronymens nya innebörd inte längre för tankarna till mörker och det har funnits oro för att förändringen ska innebära att sajten ändrar inriktning eller får en annan medlemsbas. Jag hade förväntat mig reaktioner, men jag hade inte förstått att så många medlemmar skulle ledas till att tänka att DS inte längre är engagerat för de målgrupper som sajten riktar sig till. I min önskan att göra sajten mer inkluderande i sitt tilltal missade jag att rikta fokus mot att medlemmar som har en stark koppling mellan sin sexualitet och mörker kunde uppfatta sig som plötsligt uteslutna och att det skulle skapa rädslor kring att sajten ska ändra riktning. Med mer information och tydlighet kring processen hade detta till stor del kanske kunnat undvikas och det tar jag på mig; jag ska arbeta för att bli bättre på detta framöver. För att förtydliga: DS' inriktning och målgrupper kommer inte ändras. Det har även förekommit många åsikter om att det visserligen känns okej att akronymen inte längre handlar om mörker, men att man efterlyser något bättre.

Med grund i detta kommer jag ta nytag i processen att hitta ett namn för communityt som appellerar till mångfalden i sajtens målgrupper. Jag välkomnar feedback och förslag vad gäller namn, utan något på förhand bestämt slutresultat. Att sajten kommer att gå från det tidigare Darkside är dock något som kommer att ske, vilket beror på detta:

Under hela DS' existens har personer hört av sig om att namnet Darkside inte känns som att det omfattar deras sexualitet, trots att de tillhör DS' målgrupp. Denna kritik har stegrats de senaste åren. Denna vinter valde jag att genomföra en undersökning för att utröna huruvida denna negativa upplevelse förekommer hos fler än bara enstaka individer. Undersökningen gjordes utan att beskriva bakgrunden till frågeställningen för att inte styra svaren. Den stora behållningen av undersökningen gavs av fritextfälten, där många utvecklade sina inställningar. Undersökningen visade att det (grovt sett) finns två inställningar till kopplingen mellan sexualitet och mörker:

En grupp ser en stolthet i att ge sig hän i det mörka och man förstår sin sexualitet utifrån den kontext som mörker och skuggor ger. Den andra gruppen ser inte att deras sexualitet/identitet kan beskrivas i termer av mörka sidor; tvärtom ses det som problematiskt att få sexualiteten tillskriven mörker på ett ställe som borde vara deras fristad. Problemet som uttrycks ligger inte i att det på DS förekommer individer som kopplar sin sexualitet med att ha "mörka sidor", snarare i att detta i viss mån görs till en ett grundantagande som alla måste acceptera för att vara medlemmar på DS.

Det är ju ganska självklart att det även inom gruppen av sexuella minoriteter finns stor variation på hur man ser på sin sexualitet och vilken kontext som ger den mening och värde, och i det här fallet kan det betyda att man har olika ingångar till gemenskapen på DS. Det blir tydligt att DS här brister i att kunna utgöra en plats där alla i målgrupperna får plats och kan umgås med likasinnade. Vid första anblick kan man tro att grupp ställs mot grupp här, men detta är inte ett problem som kokar ner till frågan om vilken grupp som ska finnas på bekostnad av den andra utifrån gruppstorlek eller liknande. Snarare handlar det om att alla minoriteter som hör till DS' målgrupp ska känna att de får plats här. Jag tror att detta problem kan lösas genom att hitta en diskurs som inte ställer dessa grupper mot varandra. Alltså, inte utgå från en diskurs som exkluderar någondera grupp med namn som "dark", "taboo" eller "open", "normal".

I detta välkomnar jag varmt tankar och förslag kring namn. En särskild webbsida för detta kommer inom kort. Under tiden kan det konstateras att det inte behöver vara helt enkelt att hitta ett namn; det begränsas av bland annat följande:
  • Det bör uttrycka något gemensamt för DS; kanske relatera till målgrupp, värdegrund, upplevelse, sajtens övergripande funktion/behållning eller liknande.
  • Det bör inte ge sken av att alla på DS har samma läggning eller sysslar med samma praktiker (exempel: QueerPlanet, FetishistsOnline, BondageWorld, CrossdresserHeaven, KinksterZone)
  • Det bör inte innehålla termer som vissa ser en stolthet i men som andra kan uppleva kontroversiella (exempel: Perverts, FreakyFreaks, Sinners, Dirtydeeds, SickFucks)
  • Det bör gå att representera i en domänadress som är tillgänglig
  • Det bör vara internationellt
  • Gärna ha övriga kvaliteter som att det är kort, behåller kontinuitet, etc.
Jag återkommer inom kort med någon slags webbsida där det kommer gå att grotta ner sig i detta mer utförligt, för den som vill.


Uppdatering 2024-02-13: En dedikerad webbsida för namnförslag finns här.
David
6 feb 19:02