Log inRegister
Editorial articles:   All (1624)   DS (220)   Society (262)   Culture (730)   International (35)   Shopping (55)

Society 22 jun 2023 by David

Examensarbete från Stockholms universitet: Att förhålla sig till fetischistisk sexualitet

Fetischism återges ofta utifrån gammal patologi eller andra sexualiserande eller osynliggörande sätt. Det gör det svårt att förhålla sig till fetischistisk sexualitet; det försvårar för fetischister som grupp och det hindrar ett samhälleligt medvetande om sexuell mångfald. Ett examensarbete vid Stockholms universitet undersöker hur vi kan förhålla oss till fetischistisk sexualitet på konstruktiva sätt. Som bakgrund görs nerslag i objektifieringsdebatt, i feministisk teori och hos Stockholm Pride. Arbetet granskar vilka diskursiva effekter som olika budskap ger och undersöker konstruktiva förhållningssätt – relevant för forskning, representation och sexualupplysning kring fetischistisk sexualitet. Du kan läsa abstract och fulltext här.

David
22 jun 2023