Log inRegister
Editorial articles:   All (1624)   DS (220)   Society (262)   Culture (730)   International (35)   Shopping (55)

DS 11 jul 2022 by David

Två förändringar för att alla ska kunna uttrycka sig på egna villkor

I vår gemenskap finns ett socialt ideal om att var och en ska kunna kunna uttrycka sig på sina egna villkor. På Darkside är två förändringar avseende detta aktuella: Darksides riktlinjer har utökats med ett par formuleringar för att inkludera vikten av att respektera att det som skrivs på Darkside antagligen inte är menat att återges utanför Darkside. Som komplement till detta kommer under sensommaren även mer nyanserade behörighetsfunktioner införas, som bland annat tillåter var och en att dela material till olika egendefinierade målgrupper. Förhoppningen är att detta bidrar till ökade möjligheter att kunna uttrycka sig på sina egna villkor.

David
11 jul 2022