Logga inBli medlem
Dekadance årsmöte 2023
Lördag 25 februari, klockan 13:00 — 16:00
📍 Adress ej offentlig ännu (To Be Announced)  (Stockholms län)  
Medlemskap krävs.  Föranmälan krävs.  Annat krav (se nedan).
Du måste logga in för att kunna anmäla intresse.
Alla medlemmar i kulturföreningen Dekadance inbjudes härmed till årsmöte den
25:e februari 2022, klockan 13.00-1600.
Exakt plats meddelas de som anmäler sig, det blir på Södermalm i Stockholm.

Vi kommer bland annat gå igenom verksamhetsberättelsen för 2022, eventuellt inkomna motioner och utse styrelsen för 2023. Mötet kommer att hålla på som längst till kl 16.00. Efter mötet kan de som vill mötas upp vid närliggande vattenhål.

Årsmötet är din chans att lyssna och påverka vad som händer i föreningen och vilka som ska driva den. Även om du inte är redo att ta steget in i styrelsen så är det ett bra tillfälle att lära känna oss som jobbar med föreningen och se hur du kan engagera dig. Vi arbetar alla ideellt och skapar verksamheten tillsammans.

Anmälan om närvaro på årsmötet meddelas till info@dekadance.se
senast den 20:e februari. Ange namn, och medlemsnummer i Dekadance.
Se nedan gällande rösträtt.

Uppdaterad dagordning, dokument, motioner samt styrelsens motionssvar kommer skickas till samtliga som anmält sig, senast dagen före mötet.

Motioner till årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast den 11:e februari, i enlighet med §12 i Dekadance stadgar. Motionerna mailas till info@dekadance.se. Glöm inte att skriva under med ditt namn och medlemsnummer. Meddela gärna om du kommer att närvara under årsmötet och tala för din motion. Motioner som lämnas senare än 11:e februari kan vi inte garantera kommer behandlas på årsmötet.





Preliminär dagordning Dekadance årsmöte 2023
-Mötets öppnande.
-Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
-Val av mötesordförande och mötessekreterare.
-Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet.
-Fråga om mötets behöriga utlysande.
-Fastställande av dagordning.
-Eventuella uteslutningar eller avstängningar.
-Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste räkenskapsåret.
-Revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
-Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid då revisionen gäller.
-Fastställande av medlemsavgifter.
-Behandling av förslag/motioner som väckts av styrelsen, eller inkommit från medlem till styrelsen i enlighet med §12 i Dekadance stadgar.
-Val av valberedning
a) Upp till tre personer
b) Val av sammankallande av de ovan valda.
-Val av två revisorer.
-Val av styrelse
a) Ordförande
b) Kassör
c) Sekreterare
d) Ytterligare två till sex ledamöter och noll till två suppleanter.
-Övriga frågor.



Enligt föreningens stadgar https://www.dekadance.se/?page_id=85
5.1 AKTIV MEDLEM
För att betraktas som aktiv skall medlemmen ha deltagit på minst två av föreningens evenemang sammanlagt under innevarande samt föregående verksamhetsår, varav minst ett av evenemangen krävt dresscode. Deltagande definieras som att medlemmen är markerad som deltagande i evenemanget på föreningens hemsida. Om föreningen inte har haft minst två evenemang sammanlagt under innevarande samt föregående verksamhetsår med registrerad närvaro, varav ett med dresscode, anses samtliga medlemmar ha uppfyllt aktivitetskravet.


5.2 RÖSTRÄTT OCH VAL
På föreningens möten har endast medlemmar som varit aktiva enligt 5.1 rösträtt. Rösträtt kan inte överföras via fullmakt. Medlem som har överklagat sin uteslutning eller avstängning till årsmötet har närvaro- och rösträtt på punkten för behandling av uteslutningar och avstängningar.

(Logga in för att se medlemsinfo)   https://dekadance.se/?page_id=85   info@dekadance.se   vCalendar export  

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna kommentera.

Sorry alla
Jag och Annick 42
Har fått förhinder så vi kan inte komma med på årsmötet vi Tackar avgående styrelsen för deras insats och vi ser fram emot den nya styrelsens arbete
Årsmötesdags! Om några timmar är förhoppningsvis 2022 lagt till handlingarna och en ny styrelse är vald för 2023
Nu har handlingar och information om lokal gått ut till de som anmält sig till årsmötet.
  22 feb 20:01

Tackar

Vet inte om var årsmötet kommer att vara har meddelats eller om jag har slarvat bort den
  22 feb 19:55

Nu så.

Anmälan om närvaro på årsmötet meddelas till info@dekadance.se
senast den 20:e februari!
Ange namn, och medlemsnummer i Dekadance.
Påminnelse om att eventuella motioner som ska hanteras av årsmötet ska vara inskickade på mail senast 11 februari.

Och, för att delta på mötet måste du anmäla dig, samma mail.
Kallelsen är ute!
https://www.darkside.se/s.php?a=v&id=34281#ctop
Ser att det inte står något om att årsmötet skall hållas som ett online-möte; men jag hoppas verkligen att denna nya tradition kommer att fortsätta!
  22 jan 12:58

Årsmötet kommer vara fysiskt i år.

  22 jan 14:55

😢. Synd för oss som inte bor i Sthlm.

Jag undrar om det räcker med att man anmäler sig på detta sättet genom att klicka dig deltar eller ska jag anmäla mig någon annanstans
  22 jan 12:58

Kallelse kommer under nästa vecka med information om hur man anmäler sig.

  22 jan 13:31

Tack så mycket för svaret

Motioner till årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast den 11:e februari, i enlighet med §12 i Dekadance stadgar. Motionerna mailas till info@dekadance.se . Glöm inte att skriva under med ditt namn och medlemsnummer. Meddela gärna om du kommer att närvara under årsmötet och tala för din motion. Motioner som lämnas senare än 11:e februari kan vi inte garantera kommer behandlas på årsmötet.
Hoppas ni sett att valberedningen nu söker nya ledamöter till styrelsen. Är du sugen på att skapa Dekadance framtid så nominera dig själv eller någon du frågat!
https://www.darkside.se/s.php?a=v&id=34103
Sprid
📣 Sprid / dela på Darkside 
Deltagare
21 deltar
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
17 intresserade
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)

Kärlek och gemenskap i sexualitets- och identitetsmångfald
Bli medlem – enkelt och gratis   Läs mer om Darkside   Annonsera   Grafik: Standard / Diskret   Copyright © 2003-2023  
Darkside är internationellt känt som Fetopia.