Log inRegister

Shibari - Peer Rope - West Coast Kinbaku

⏰️Sunday 19 february 2023, at 14:00 — 18:00
📍️Sesam, Göteborg (Västra Götalands län)
⚠️Application required.
You must be logged in to show your intention to participate.
Vi önskar skapa ett rum för lärande på lika villkor. Där vi tillsamman lär oss av varandra utan direkta hirarkier. En gång i månaden sammlas vi på Sesam för att bjuda in till att utforska repen och vårt kunnade. Syftet är att stärka kunskapen kring att knyta och bli knuten i shibari. Det räcker att komma till oss med en nyfikenhet kring rep och dess utövande.

Det kommer alltid minst en person närvarande från WCK som är ansvarig för loklarer och vilka som knyter och ser till att uppförandekoden efterföljs. Vi håller inte på med intentionen kring utlevnad men tillåter repen att påverka oss i den utsträckning de gör det. Varje gång har en början och ett slut med en start där WCK går igenom regler och förväntningar. Vi återsamlas och rundar av. Baren kommer att hållas öppen för fika.

Anmälan till eventet görs genom att sätta sig som deltar på eventet.

Frågor innan event ställs till profilen Westcoastkinbaku

Antal platser är ~40 st
Insläpp sker mellan 13:45-14:15
Är det er första gång på vårt event kommer ni innan kl 14 för att hinna bli runtvisade i lokalen och få en mer ingående genomgång av våra regler.

Pris 60:- (Kortbetalning!!)

Uppförande kod:

1. Vi binder på varandra
2. Vi blir bundna till varandra
3. Vi lär oss från varandra
4. Vi visar hur vi binder när någon frågar oss
5. Vi har alltid minst trosa/kalsonger på oss när vi binder
6. Vi fokuserar på att binda och repens uttryck
7. Vi ber andra visa utan att avbryta eller störa
8. Vi ber alltid om lov ifall vi rör någon annans rep
9. Vi ber alltid om lov före vi rör en annan person
10. Vi ber om samtycke och talar om personliga begränsnignar före vi börjar binda.
11. Vi visar respekt gentemot varandra genom en vänlig ton i våra konversationer
12. Vi tittar på andras bindning genom att inte blanda oss i eller vara ivägen
13. Vi talar om shibari, kinbaku, rep och bondage.
14. Vi pratar inte om saker utanför vårt space, vi kräver heller inte upmärksamhet kring det som är utanför vårt space.
15. Vi hjälper varandra för att saker skall fungera bra och att vi skapar en säker plats för alla.
16. Vi hjälper alltid den som önskar hjälp hastigt eller plötsligt.

(Log in to see member info)   vCalendar export  

Comments

Content hidden for non logged-in users

Reviews
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Median grade 5

You cannot review this event since it occured too long ago.

Participants
23 attending
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
26 interested
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users