Logga inBli medlem

West Pride House: Kön? Parti? Du behöver inte tillhöra någon grupptillhörighet

Tisdag 14 juni 2022, klockan 15:30 — 16:15
📍Stadsbiblioteket, Götaplatsen, Göteborg (Västra Götalands län)
Du måste logga in för att kunna anmäla intresse.
(Swedish here, English below) Enligt nuvarande svensk lag måste du ha en binär juridisk könstillhörighet antingen som man eller som kvinna. Enligt en annan nuvarande svensk lag kan du endast rösta på ett enda parti i riksdagsvalet.

Vi lever i ett system som ständigt uppmanar oss att välja sida. Att dela in tillvaron i minst två olika sorter, och att svära identitet till en av dem. Du är välkommen att bygga en identitet på detta. Men du måste inte, om du inte vill och om det inte känns rätt för dig. Huruvida en viss person har en viss identitet och hur pass djupt förankrad denna identitet i så fall är, det vet hen nog bäst själv.

Borde vår lagstiftning alls begränsa oss till att ha ett juridiskt kön, och till att endast rösta på ett enda parti? Redan idag går det att rösta på olika partier i riksdagsval respektive kommunalval. Skulle det gå att dela upp juridiskt kön på motsvarande sätt, alternativt avskaffa juridiskt kön helt? Och skulle det gå att låta varje medborgare dela upp sin röst i tio decivotes, så att hen kan fördela sin riksdagsvalsröst på flera olika partier?

(English here, Swedish above) According to contemporary Swedish law, you must have a binary legal sex either as a man or as a woman. According to another contemporary Swedish law, you can only vote for a single party in the parliamentary election.

We live in a system that constantly urges us to choose sides. To divide life into at least two different kinds, and to swear identity to one of them. You are welcome to build an identity on this. But you do not have to, if you do not want to and if it does not feel right for you. Whether a certain person has a certain identity and how deeply rooted this identity is in that case, they probably knows best themself.

Should our legislation at all limit us to having a legal gender, and to voting for only one party? Already today, it is possible to vote for different parties in parliamentary and municipal elections. Would it be possible to divide the legal gender in a corresponding way, or alternatively abolish the legal gender altogether? And would it be possible to let each citizen divide his vote into ten decivotes, so that he can distribute his parliamentary election vote to several different parties?

(Logga in för att se medlemsinfo)   https://program.westpride.se/program/kon-parti-du-behover-inte-tillhora-nagon-grupptillhorighet?   vCalendar export  

Kommentarer

Innehåll dolt för icke inloggade användare

Recensioner

Recensering av denna händelse är inte möjlig, då den ägde rum för alltför länge sedan.

Deltagare
1 deltar
Innehåll dolt för icke inloggade användare

Kärlek och gemenskap i sexualitets- och identitetsmångfald
Bli medlem – enkelt och gratis   Läs mer om Darkside   Annonsera   Grafik: Standard / Diskret   Copyright © 2003-2023  
Darkside är internationellt känt som Fetopia.