Logga inBli medlem

West Pride House: Bodily integrity as personal democracy and as fair Queerness

Måndag 13 juni 2022, klockan 15:30 — 16:15
📍Stadsbiblioteket, Götaplatsen, Göteborg (Västra Götalands län)
Du måste logga in för att kunna anmäla intresse.
(Svenska här - English below) Kroppsintegritet innebär varje människas rätt till sin egen kropp. Detta är demokrati på enskild nivå. Att få tillhöra sig själv, bestämma över sig själv. Din kropp är din egen, ditt liv är ditt eget. Förutom att utgöra en viktig rättighetsfråga i sig så kan kroppsintegritet också vara en rimlig grund för hur vi ska dra gränsen för vad som ska eller inte ska räknas in i queer, HBTQ eller HBTQ+.

På 60-talet fanns det en rörelse för sexuella minoriteter och för könsminoriteter. Denna rörelse kallades för ”Gay Power”, och på denna tid var ”Gay” ett brett paraplybegrepp. Efter att Gay Power slog igenom blev det strid om vad ordet Gay ska tillåtas betyda, och sedan nittiotalet är ordet i allmänhet begränsat till att enbart syfta på homosexualitet. Vi som ville vara mer inkluderande började istället använda termer som queer, plustecken och diverse bokstavskombinationer. Men grundfrågan kvarstår: Vad ska inkluderas respektive exkluderas, och på vilka grunder? Bör vi utgå från kroppsintegritet, utgå från att sätta könskategorisering på piedestal, eller utgå från något annat?

(English here - Svenska ovan) Body integrity means every person's right to their own body. This is democracy on the individual level. To belong to oneself, to decide over oneself. Your body is your own, your life is your own. In addition to being an important rights issue in itself, bodily integrity can also be a reasonable basis for how we should draw the line for what should or should not be included in queer, LGBTQ or LGBTQ +.

In the 1960s, there was a movement for sexual minorities and for gender minorities. This movement was called "Gay Power", and at that time "Gay" was a broad umbrella term. After Gay Power broke through, there was a dispute over what the word Gay should be allowed to mean, and since the 1990s, the word has generally been limited to homosexuality only. We who wanted to be more inclusive instead started using terms such as queer, plus sign and various letter combinations. But the basic question remains: What should be included and excluded, and on what grounds? Should we start from body integrity, start from putting gender categorization on a pedestal, or start from something else?

(Logga in för att se medlemsinfo)   https://program.westpride.se/program/bodily-integrity-as-personal-democracy-and-as-fair-queerness?   vCalendar export  

Kommentarer

Innehåll dolt för icke inloggade användare

Recensioner

Recensering av denna händelse är inte möjlig, då den ägde rum för alltför länge sedan.

Deltagare
1 deltar
Innehåll dolt för icke inloggade användare

Kärlek och gemenskap i sexualitets- och identitetsmångfald
Bli medlem – enkelt och gratis   Läs mer om Darkside   Annonsera   Grafik: Standard / Diskret   Copyright © 2003-2023