Logga inBli medlem
Party for Passion
Söndag 17 april 2022, klockan 17:35 — 02:00
📍Sidenkällaren, Repslagargatan 15D, Stockholm (Stockholms län)
Föranmälan krävs.
Du måste logga in för att kunna anmäla intresse.
One night of films, talks, dance, play, ceremony, performances and live music in celebration and spirit of Maja Borgs film Passion!

TICKETS
Films + Party 100kr SOLD OUT
Only Party 60kr
For tickets: Swish 123 550 21 82 and write Passion films and Party or Passion Party and save the screen shot of your payment.

No dress code but all leather, latex or any kink gear is highly appreciated.

TIMES
17:30 Film screening
HOLD(Marit Östberg, 15min)
PASSION (Maja Borg, 95min)
19:00 Q/A talk with Maja & Marit. Moderated by Lady Zafira

19:30 DJ: Prinsessan T
22:00 Door closes (no entry after this)
Nattvard Ceremony- Lady Zafira consecrates your mind and sets the body free
Live: Katharina Nuttall (From Passions soundtrack)
Rope performance: Mary_deChain
22:30 DJ: DISELDANNO
Small Play/Darkroom: open all night (If you want to use our darkroom you must sign to say to have read and agree to the Rules & Code of Conduct before entering. If you break the Rules & Code of Conduct you will be asked to leave the event.)
02:00: Closing

Important information on access:
Sidenkällaren is an old basement. To access the venue trough the front entrance you have to go down some steps. But there is a back door/emergency exit directly in to the venue floor (let us know if you need it).
A big toilet is available.
If you have access needs, please contact us before the party and we can let you know more about the space, access barriers and work to make the space accessible for you.


MORE ABOUT THE FILMS
HOLD (Marit Östberg, 15min, english) is a film about the dynamics of intimacy in BDSM. About being together in our longings, our pain and the total stillness.
This is the film that's being shot in Passion.
https://maritostberg.com/FILMS/Hold

PASSION (Maja Borg, 95min, english/swedish/spanish) After leaving a toxic relationship, filmmaker Maja Borg embarks on a dark and deeply personal journey of healing as they explore intersections between the ritual worlds of BDSM and Christianity.
https://www.folketsbio.se/film/passion/

Darkroom Regler & Riktlinjer
(English below)

Om du vill utnyttja vårt darkroom kommer du behöva läsa igenom och skriva under följande: Reglerna är till för att skapa trygghet. Om du inte följer reglerna kommer vi att be dig att lämna lokalen. Om det finns anledning till misstanke att någons tidigare uppförande inte gått i linje med våra regler så kommer vi be den att inte komma på vårt event och den får pengarna tillbaka om biljett redan är köpt.

REGLER

1.Vissa attityder och beteenden är inte välkomna. Ingen diskriminering till exempel; fettfobi, funkofobi, transfobi, rasism och sexism.

2.Dra inga slutsatser om andra personers könstillhörighet, identitet eller sexualitet. Fråga.

3.Du är ansvarig för att all aktivitet och lek som du initierar eller tar del av är i samtycke med alla som deltar.

4.Rör inte någon eller deras saker utan fullt samtycke. Om du vill vara med i en pågående lek, fråga om tillåtelse.

5.Voyeurism och exhibitionism är tillåtet, men stör inte andras lek. Om någon av våra trygghetsvärdar eller andra som leker ber dig att flytta på dig så måste du göra det.

6.Stoppordet för festen är RÖD. Om du hör ordet RÖD och leken inte avslutas gå in och avbryt, om det behövs ta hjälp av andra i närheten.

7.Lek med blod är inte tillåtet.

8.Lek som bygger på rasifiering är inte tillåten.

9. Fotografering är absolut inte tillåten. Ta inte upp mobilen i onödan. Om du behöver ringa eller sms:a så gör det inte i närheten av utrymmen där andra leker.

10.Det är ingen dress code. Ha på dig det du vill.

11.Visa andra respekt och döm ingen. Kom ihåg; Din kink är inte min kink men din kink är ok.

12.Lek är bara tillåtet i vårt darkroom.RIKTLINJER FÖR TRYGGARE RUM
1.Ta ansvar över dig själv. Var medveten om dina privilegier och hur du tar upp plats i rummet. Var medveten om dina egna gränser och respektera andras.
Baren kommer vara öppen, men kom ihåg att alcohol begränsar din reaktionsförmåga.

2. Kommentera inte på vad andra gör. Håll dina konversationer och förhandlingar till delar av klubben där ni inte stör andras lek.

3. Ha säkert sex. Det kommer att finnas kondomer, handskar och glidmedel. Men ta självklart med eget om du vill. Torka av möbler och städa upp efter dig. Det kommer finnas papper och rengöringsspray på plats.

4. Respektera platsen och våra regler. Det kommer att finnas trygghetsvärdar i lokalen hela festen. Om du känner dig osäker på någonting, fråga gärna dom om hjälp eller råd.

Darkroom Rules & Code of Conduct
(Svenska ovanför)

If you want to use our darkroom, please sign this agreement to say that you have read and do agree to the Rules & Code of Conduct. If you break the Rules & Code of Conduct you will be asked to leave the event. If we have a reason to suspect that guest’s prior behavior has not been in line with our Rules & Code of Conduct, we will ask them not to take part in our event and they will get a refund if they already bought the ticket.

RULES

1.There are specific attitudes and behavior that are not welcome in this space. No discrimination. For example; no fatphobia, no sexism, no racism, no ableism, no transphobia.

2.Do not make assumptions about a person's gender, identity or desires. Ask.

3.You are responsible for making sure that any play you initiate or engage in is fully consenting.

4.No touching people or their belongings without a full and explicit consent. If you want to join an ongoing scene, always ask for permission.

5.Voyeurism and exhibitionism are welcome but, do not disturb someone else’s play. You are expected to move away immediately if the hosts or people playing ask you to.

6.The safe word for the party is ’RED’. If you hear the safe word “red” and the scene is not stopped, you and everyone preset is obligated to intervene and, if needed, to involve others around them.

7.Blood play is not allowed.

8.Race play is not allowed.

9.Absolutely no photography. Keep mobile phones out of sight as much as possible, if you need to text or use your phone please do this away from play areas.

10.There is no formal dress code, wear what you want to.

11.Respect other party goers and do not judge. Remember - ‘Your kink is not my kink but your kink is ok.’

12.Play is only allowed in the darkroom.

CODE OF CONDUCT
1. Be responsible for yourself: Be aware of your own privileges and how you take up and use space. Also be aware of your own limits and respect those of others.
The bar will be open but remember that alcohol reduces your ability to judge, as well as your capacity to react.

2. Use respect and discretion: Commenting on other people and what they are doing is unwanted. Keep your own negotiations and conversations to places where they won’t interrupt scenes.

3. Have safer sex. There will be condoms, gloves and lube but of course bring your own if you want to. Clean up play spaces when you are finished using them. There will be paper towels and cleaning spray provided.

4. Respect the space: We ask you to respect the space and the Rules and Code of Conduct. There will be hosts working in the space so, if you are not sure about something, ask them for help or advice.

Kommentarer

Innehåll dolt för icke inloggade användare

Deltagare
49 deltar
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
224 intresserade
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare
Innehåll dolt för icke inloggade användare

Kärlek och gemenskap i sexualitets- och identitetsmångfald
Bli medlem – enkelt och gratis   Läs mer om Darkside   Annonsera   Grafik: Standard / Diskret   Copyright © 2003-2023