Log inRegister

PrideHouse: Gender is not consent

⏰️Saturday 7 august 2021, at 12:00 — 12:45
📍️Pride House (C5, Plan 2) – Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm (Stockholms län)
You must be logged in to show your intention to participate.
Ett föredrag på engelska om att könsidentitet/könstillhörighet inte utgör samtycke.
Presenterad av Xzenu Cronström Beskow för SFQ, Sveriges Förenade hbtQ-studenter.

Samtidigt som vårt samhälles sexualsyn rör sig allt mer mot en samtyckesnorm så finns det fortfarande kvar rester av den gamla förlegade heteronormen och av de ännu mer förlegade teokratiska normer som föregick den.

Heteronormen förtrycker människor av alla kön och människor av alla sexualiteter. Sålunda behöver vi fortsätta kämpa för idén att varje människas kropp tillhör personen själv snarare än tillhör något kollektiv såsom kön eller samhälle eller religion. Vi behöver frikoppla samtycke och sexualitet från föreställningar om könstillhörighet och annan grupptillhörighet. Göra oss av med heteronormativitetens tre nivåer: För det första dogmen att varje människa skulle ha en binär könstillhörighet som man eller kvinna, för det andra dogmen att varje människas sexualitet skulle kretsa kring partnerns könstillhörighet, och för det tredje att i valet mellan de enda två alternativ som återstår efter att man accepterat de båda första antagandena så skulle heterosexualitet vara det rätta alternativet.

Alla tre nivåerna bygger på helt felaktiga antaganden vilka osynliggör och demoniserar oskyldiga minoriteter. På den första nivån ickebinära, transpersoner, intersexuella och odefinierade. På den andra nivån dels bisexuella och personer som inte identifierar sig med någon könssexuell läggning, och dels personer som har någon dynamiksexuell läggning såsom sadomasochism eller objektsexuell läggning såsom fetischism.

Genom att bryta den falska dikotomin mellan å ena sidan ciskönad heterosexualitet och å andra sidan allting annat i allmänhet eller ciskönad homosexualitet i synnerhet så kan vi även bryta falska förväntningar på hur en ”riktig man” eller ”riktig kvinna” ska bete sig och vad hen förväntas samtycka till.

(Log in to see member info)   https://program.stockholmpride.org/sv/events/27/gender-is-not-consent   vCalendar export  

Comments

Content hidden for non logged-in users

Reviews

You cannot review this event since it occured too long ago.

Participants
2 attending
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users