Someone You Trust @ Textival litteraturfestival

Annat konventionellt evenemang som många på Darkside kan vara intresserade av

Lördag 11 maj — söndag 12 maj, klockan 16:00 — 19:00  Masthuggsterrassen 3, Göteborg  (Västra Götalands län)  

https://www.textival.org/textival-litteraturfestival-2019    

Föranmälan krävs  
(Logga in för att se medlemsinfo)  vCalendar export
Du måste logga in för att kunna anmäla intresse.
- - - ENGLISH FURTHER DOWN - - - -

SPELTILLFÄLLEN
Lördag 11 maj 16:00-17:00 - Den deltagande akten
Lördag 11 maj 17:30-18:30 - Den betraktande akten
Söndag 12 maj 16:00-17:00 - Den deltagande akten
Söndag 12 maj 17:30-18:30 - Den betraktande akten

Mellan de båda akterna serveras en vegetarisk middag (17:00-17:30).

→ BOKA BILJETT:
För att delta krävs föranmälan. Antalet platser är begränsade.
docs.google.com/forms/d/1cGq2LQ0Ecw5I2wQi1…

Det finns inget fast biljettpris, men donationer på plats är välkomna.

Someone You Trust spelar på Skogen som en del av Textival Litteraturfestival Intimate Acts 2019: www.textival.org/textival-litteraturfestiv…

- - -

OM SOMEONE YOU TRUST
Someone You Trust utgår från repbondage som praktik för att utforska tid, tillit och samtycke.

Föreställningen är uppdelad i två akter. Du kan välja att komma till båda akterna eller bara till den ena (vilken av dem du vill).

SOMEONE YOU TRUST – DEN DELTAGANDE AKTEN
Du och någon du litar på bokar en gemensam biljett och ni kommer till föreställningen ihop.
Tillsammans får ni följa instruktioner för hur ett antal rep kan användas. Instruktionerna är lugna och bjuder in er att lyssna till varandra och er själva på ett meditativt sätt.
Ni delar rum med de andra som deltar i den första akten. Precis som er följer de på sitt håll instruktioner för att binda och bli bundna.

Instruktionerna är på engelska.
Ni måste inte ha någon tidigare erfarenhet av bondage för att delta.
En av er kommer att binda och en kommer att bli bunden, men ni måste inte bestämma i förväg vem.

SOMEONE YOU TRUST – DEN BETRAKTANDE AKTEN
Du bokar biljett och kommer till föreställningen själv eller i sällskap, precis som du vill.
Du och den övriga publiken sitter ner och tittar på det som händer på scenen.
På scenen följer Tova Gerge och Britta Kiessling instruktioner som både liknar och inte liknar instruktionerna i den första akten. Det blir en dans med rep, tillit, risk och lyssnande.

Föreställningen är på engelska.

BÅDA AKTERNA MED OCH AV
TEXT: Tova Gerge och Britta Kiessling
AKTÖRER: Tova Gerge och Britta Kiessling
TEXTÖGA OCH REPFORSKNING: Christian Nilsson
LJUD: Elize Arvefjord
LJUS, RUM, KOSTYM OCH MASK: Josefina Björk
KONSTNÄRLIGT STÖD: Gabriel Widing och Ebba Petrén

Tack till:
Alla i scenkonstkollektivet Nyxxx.
Alla som har hjälpt oss att utveckla den deltagande akten.

Med stöd av:
Japanstiftelsen, Längmanska kulturfonden, Konstnärsnämnden, c.off, Cirkör LAB, och Stockholms läns landsting


- - - - - - - - - - - - IN ENGLISH - - - - - - - - - - - - - - -

PERFORMANCES
Lördag 11 maj 16:00-17.00 – The Participatory Act
Lördag 11 maj 17:30-18.30 – The Watching Act
Söndag 12 maj 16:00-17.00 – The Participatory Act
Söndag 12 maj 17:30-18.30 – The Watching Act

Between the acts, a vegetarian dinner is served.

BOOKING:
docs.google.com/forms/d/1cGq2LQ0Ecw5I2wQi1…

There is no specific fee to attend, but donations are welcome at the venue.

Someone You Trust is presented at Skogen as a part of Textival’s festival for litterature 2019, Intimate Acts: www.textival.org/textival-litteraturfestiv…

ABOUT SOMEONE YOU TRUST
Someone You Trust uses the practice of rope bondage to explore time, trust and consent.

The performance is divided into two acts. You can choose to come to both of the acts or just one of them (whichever you prefer).

SOMEONE YOU TRUST – THE PARTICIPATORY ACT
You and someone you trust book a common ticket, and you come to the performance together. Together, you will follow instructions for how to use a number of ropes. The instructions are calm and invite you to listen to each other and yourselves in a meditative way.
Though in different places, you share room with the others who participate in the first act. Just like you, they follow instructions for tying and being tied.

The instructions are in English.
You need no previous experience of bondage to participate.
One of you will tie and one will be tied, but you don't need to decide these roles on forehand.

SOMEONE YOU TRUST – THE WATCHING ACT
You book a ticket and come to the performance alone or in company, whatever you prefer.
You and the rest of the audience sit down and watch what happens on stage.
On stage, Tova Gerge and Britta Kiessling follow instructions that are both similar to and very different from the instructions in the first act. It becomes a dance with ropes, trust, risk and listening.

The performance is in English.

BOTH ACTS WITH AND BY
TEXT: Tova Gerge and Britta Kiessling
PERFORMERS: Tova Gerge and Britta Kiessling
TEXT EYE AND ROPE RESEARCH: Christian Nilsson
SOUND: Elize Arvefjord
LIGHT, ROOM, COSTUME AND MASK: Josefina Björk
ARTISTIC SUPPORT: Gabriel Widing och Ebba Petrén

Thanks to:
Everyone in the performing arts collective Nyxxx.
Everyone who helped us to develop the participatory act.

With the support of:
Japanstiftelsen, Längmanska kulturfonden, The Swedish Art’s Grant Committee, Cirkör LAB, c.off and Stockholm County Council

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna kommentera.

Kom ihåg att boka biljetter, för de går åt! På lördagen några platser kvar, på söndagen nästan helt fullt.
Recensioner

Det mest sensuella och vackra repevent jag varit på. Och god mat. Tack!


Medianbetyg 5

Recensering av denna händelse är inte möjlig, då den ägde rum för alltför länge sedan.

13 deltar:
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
25 intresserade:
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)