Dekadance Årsmöte

Lördag 16 februari 2019, klockan 13:00 — 16:00  Stockholm  (Stockholms län)  

⚠ Medlemskap krävs   ⚠ Föranmälan krävs  
(Logga in för att se medlemsinfo)  

http://www.dekadance.se/   info@dekadance.se 

Du måste logga in för att kunna anmäla intresse.
Alla medlemmar i kulturföreningen Dekadance inbjudes härmed till årsmöte den
16:e februari 2019, klockan 13.00. Vi håller till i centrala Stockholm - adressen skickas till de som anmäler att de vill närvara. Vi kommer att gå igenom verksamhetsberättelsen för det gångna året, eventuella inkomna motioner och utse styrelsen för 2019. Mötet kommer att hålla på som längst till kl 16.


Årsmötet är din chans att påverka vad som händer i föreningen och vilka som ska driva den. Även om du inte är redo att ta steget in i styrelsen så är det ett bra tillfälle att lära känna oss som jobbar med föreningen och se hur en kan engagera sig. Vi arbetar alla ideellt och skapar verksamheten tillsammans.
Anmälan om närvaro på årsmötet meddelas till info@dekadance.se senast den 9:e februari. Ange ditt fullständiga namn och ditt medlemsnummer. Uppdaterad dagordning, dokument, motioner och styrelsens motionssvar kommer att finnas på plats. Om du önskar handlingarna i förväg, skriv detta i din anmälan så får du dem per mail efter sista anmälningsdag.

För att kandidera eller nominera ledamöter till styrelsen, kontakta valberedningen via valberedning@dekadance.se. Ange ditt namn, medlemsnummer och kontaktuppgifter så kontaktar valberedningen dig. Om du nominerar någon annan, se till att fråga denne innan så att valberedningen slipper extrajobb, samt se till att skicka med kontaktuppgifter till denne.

Motioner till årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast den 2:a februari, i enlighet med §12 i Dekadance stadgar. Motionerna mailas i pdf-format till info@dekadance.se. Glöm inte att skriva under med ditt namn och medlemsnummer. Meddela också gärna om du kommer att närvara under årsmötet och väcka din motion. Motioner som inlämnas senare än 2:a februari kan vi inte garantera kommer behandlas på årsmötet.

Vid årsmötet behandlas följande ärenden:
Öppnande av mötet
Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Fastställande av dagordning.
Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet.
Eventuella uteslutningar eller avstängningar
Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste räkenskapsåret.
Revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid då revisionen gäller.
Fastställande av medlemsavgifter.
Behandling av förslag/motioner som väckts av styrelsen, eller inkommit från medlem till styrelsen i enlighet med §12 i Dekadance stadgar.
Valberedning för nästa år.
Val av två revisorer
Val av ordföranden, kassör, sekreterare, två ledamöter, samt om årsmötet anser det behövligt fler ledamöter och/eller suppleanter.
Övriga frågor.


OBSERVERA!
För att vara röstberättigad på årsmötet krävs att man närvarat vid minst två av föreningens evenemang under året, varav minst ett med dresscode.
Välkomna!

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna kommentera.

Anmälan om närvaro på årsmötet meddelas till info@dekadance.se senast den 9:e februari.
Ange ditt fullständiga namn och ditt medlemsnummer. Uppdaterad dagordning, dokument, motioner och styrelsens motionssvar kommer att finnas på plats. Om du önskar handlingarna i förväg, skriv detta i din anmälan så får du dem per mail efter sista anmälningsdag.
Imorgon 9/2 är sista dagen att anmäla dig till årsmötet och för att få reda på plats.
info@dekadance.se
19/1 kallelse gick ut per mail till alla medlemmar.
27/1 sista dagen för att nominera till styrelsen.
2/2 sista dagen att skicka in motioner.
9/2 sista dagen att anmäla dig till årsmötet för att få reda på plats.

info@dekadance.se

OBSERVERA!
Årsmötet är endast för medlemmar.
För att vara röstberättigad på årsmötet krävs att man närvarat vid minst två av föreningens evenemang under året, varav minst ett med dresscode.
Har du ett brett kontaktnät och vill blir valberedare i Dekadance. Hör av dig!
21 deltar
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
51 intresserade
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)

Kärlek och gemenskap i BDSM, kink, sexpositivitet, fetischism, uttryck och livsstilar utanför normativitetens fängelse
Bli medlem enkelt och gratis   Läs mer om Darkside   Annonsera   Grafik: Standard / Diskret   Copyright © 2003-2020
Darkside är internationellt känt som Fetopia.