Dekadance årsmöte

Lördag 24 februari 2018, klockan 13:00 — 16:00  Stockholm  (Stockholms län)  

http://www.dekadance.se   info@dekadance.se 

Medlemskap krävs   Föranmälan krävs  
(Logga in för att se medlemsinfo)  vCalendar export
Du måste logga in för att kunna anmäla intresse.
Alla medlemmar i kulturföreningen Dekadance inbjudes härmed till årsmöte, lördagen den 24:e februari 2018, klockan 13.00. Vi håller till i centrala Stockholm, adressen skickas till er som anmäler att ni vill närvara. Vi kommer att gå igenom verksamhetsberättelsen för det gångna året, eventuella inkomna motioner och utse styrelsen för 2018. Mötet kommer att hålla på som längst till kl 16.

Anmälan om närvaro på årsmötet meddelas till info@dekadance.se senast den 22:a februari. Det är dels för att vi ska kunna upprätta en röstlängd i förväg enligt §5.2 , och dels för att vi ska kunna beräkna mängden fika som behöver köpas in. Ange förnamn, efternamn och medlemsnummer. I det officiella mötesprotokollet kommer namnen vara anonymiserade (antingen med profilnamn eller medlemsnummer), och det är frivilligt om du vill uppge irl-namn under själva mötet

Uppdaterad dagordning, dokument, motioner och styrelsens motionssvar kommer att finnas på plats. Om du önskar handlingarna i förväg, skriv detta i din anmälan så får du dem mailade dagen före mötet.

För att kandidera eller nominera ledamöter till styrelsen, kontakta valberedningen genom att maila till valberedning@dekadance.se. Ange ditt namn, medlemsnummer och till vilken post du vill kandidera/nominera, samt kontaktuppgifter så kontaktar valberedningen dig. Om du nominerar någon annan, se till att fråga denne innan så att valberedningen slipper extrajobb, samt kontaktuppgifter till denne.

Motioner till årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast den 10:e februari. Motionerna mailas i pdf-format till info@dekadance.se. Glöm inte att skriva under med ditt namn och medlemsnummer."Stadgar
5.1 AKTIV MEDLEM
För att betraktas som aktiv skall medlemmen ha deltagit på minst två av föreningens evenemang under innevarande eller föregående verksamhetsår varav minst ett av evenemangen krävt dresscode. Deltagande definieras som att medlemmen är markerad som deltagande i evenemanget på föreningens hemsida.

5.2 RÖSTRÄTT OCH VAL
På föreningens möten har endast medlemmar som varit aktiva enligt 5.1 rösträtt. Rösträtt kan inte överföras via fullmakt. Medlem som har överklagat sin uteslutning eller avstängning till årsmötet har närvaro- och rösträtt på punkten för behandling av uteslutningar och avstängningar."
www.dekadance.se/?page_id=85


Efter årsmötet går de som vill vidare för en social kväll.

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna kommentera.

Glöm inte att du måste anmäla dig till info@dekadance.se innan mötet.

Vi hoppas så många som möjligt kan dyka upp och sen följa med på socialt häng efter mötet.ä
15 deltar:
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
78 intresserade:
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)
(Logga in för att se medlemsinfo)