Log inRegister

Textformatering

Kort introduktion till taganvändning
Formatering av text sker med hjälp av tags, du kan skriva in sådana i en textmassa för att ändra stil på texten, infoga bilder och mycket mer. En tag är alltså en slags kod som inte själv visas, utan istället medför någon slags ändring som vanligtvis inte kan uttryckas i vanlig text. En tag börjar med en vänsterhakklammer (<), följs av ett kommando och avslutas med en högerhakklammer (>). En typisk tag kan se ut så här:
<font size=4>
Det första ordet i tagen (här font) avgör vilken typ tagen är, och efterföljande tagtext (här size=20) kallas paramaterar och specificerar exakt vad tagen ska göra. I exemplet ovan använder tagen font, vilken kan ändra storlek eller färg på texten, och vi har specificerat att det tagen ska göra är att ändra textstorleken till 20 pixlar. Vissa tags tillåter att vi skickar med flera parametrar. Om ex.vis följande skrivs in i en textmassa:
Hejsan <font size=4 color=#FF0000>detta blir stort och rött</font> nu är texten vanlig igen
blir den slutliga effekten denna:
Hejsan detta blir stort och rött nu är texten vanlig igen
Här har vi alltså specificerat två parametrar, både storlek och färg. Färgkoden #FF0000 som specificerar färgen röd kan verka lite kryptisk, se längre ner för hur du specificerar färg. Som synes används tagnamnet med ett snedstreck (/) framför för att stänga av tagens effekt.

Det är viktigt att tags stängs av i rätt ordning, fackföreningsregeln sist-in-först-ut gäller. Exempelvis vid användning av tagsen <b> (som skapar fet textstil, inga extra parametrar behövs) och <i> (som skapar kursiv textstil) är detta felaktigt:

<b><i>fet och kursiv text</b></i>
...medans detta är korrekt, eftersom </i> och </b> här skrivits i sist-in-först-ut-ordning:
<b><i>fet och kursiv text</i></b>
Detta är exakt samma sätt som man programmerar vanliga hemsidor på, men då kallas programmeringsspråket HTML. Vissa (men inte alla) grundläggande tags från HTML går att använda här, tillsammans med några specialtags som är unika för denna sajt (t.ex. för att skapa länkar till medlemmar). Själva tillvägagångssättet för att programmera i HTML och göra en snygg presentationssida här är dock densamma, så om detta känns lite abstrakt och krångligt kan du söka upp någon pedagogisk HTML-programmeringsguide på nätet.

Tagförteckning
Vissa grundläggande tags från hemsideprogrammeringsspråket HTML går att använda på denna sajt, tillsammans med några specialtags som är unika för denna sajt. Här följer en lista över de tags som stödjs:

<font
size=storlek
color=färgkod
lineheight=radhöjd
>
Ändrar storlek eller färg på texten. storlek är ett heltal som beskriver textens storlek (1 är mycket litet, 6 är mycket stort). färgkod är en färgkod på formen #RRGGBB (se nedan). radhöjd är ett heltal som beskriver en textmassas radhöjd mätt i antal pixels. Tagens effekt avslutas med </font>
<img
src=bildURL
border=kantbredd
width=bredd
height=höjd
align=justering
>
Infogar en bild. bildURL är adressen till en bild, måste börja med "https://". Inga fler parametrar är nödvändiga, men om du vill kan du även ange någon av dessa: kantbredd är ett nummer, om ej angivet är det 0. bredd och höjd är antingen heltal (antal pixels) eller en procentangivelse (dvs. heltal med procenttecken efter). justering kan vara "left", "right", "center" och får efterföljande text att justeras i de riktningarna, men alla parametrar är frivilliga. Ingen sluttag behövs men effekten kan avslutas med </p> om så önskas. Den enda nödvändiga parametern är src=bildURL, resten är frivilliga. Ingen sluttag behövs.

Exempel:
<img src=https://www.mindoman.com/minbild.jpg>

<box
align=justering
bgcolor=bakgrundsfärg
padding=padding
border=kanttjocklek
bordercolor=kantfärg
>
Skapar en ruta runt texten. Tagens effekt avslutas med </box> Justering kan vara "left", "right", "center", "justify". Padding anges i heltal och representerar antalet pixlar som utgör innerområdet i boxen. Kanttjocklek anges i heltal och representerar en eventuell kantlinjes tjocklek i antal pixlar. Kantfärg (förutsätter att kanttjocklek har angivits) anges som en färgkod på formen #RRGGBB (se nedan).
<b>
Gör fet textstil. Tagens effekt avslutas med </b>
<i>
Gör kursiv textstil. Tagens effekt avslutas med </i>
<u>
Gör texten understruken. Tagens effekt avslutas med </u>
<hr
size=tjocklek
color=färgkod
width=bredd
>
Infogar en avgränsarlinje. Alla parametrar är frivilliga, för att få en enkel avgränsningslinje kan det alltså räcka med att skriva "<hr>". tjocklek är tjocklek i pixels, färgkod är en färgkod på formen #RRGGBB (se nedan) och bredd är ett heltal (antal pixels) eller eller en procentangivelse (dvs. heltal med procenttecken efter). Ingen sluttag behövs.
<br>
Infogar en radbrytning. Ingen sluttag behövs.
<p
align=justering
>
Infogar dubbel radbrytning (nytt stycke). justering kan vara "left", "right", "center", "justify" och får efterföljande text att justeras i de riktningarna, men alla parametrar är frivilliga. Ingen sluttag behövs men effekten kan avslutas med </p> om så önskas.
<pre>
Ändrar textläge till förformaterad text, alla mellanslag och radbyten i efterföljande text visas exakt såsom de skrivs. Detta textläge kan vara bra vid t.ex. asciigrafik. Effekten avslutas med </pre>
<center>
Centrerar efterföljande text. Effekten avslutas med </center>
<a
href=länkURL
>
Efterföljande text blir en länk som leder till adressen länkURL. Parametern href=länkURL krävs och länkURL måste börja med "https://". Effekten avslutas med </a>
<m
medlemsnummer
>
Efterföljande text blir en länk till en sajtmedlem. Varje medlems medlemsnummer hittas längst ner på dennes presentationssida. Denna tag är unik för denna sajt. Effekten stängs av med </m>
<alster
alster-id
>
Efterföljande text blir en länk till ett alster ur biblioteket. Denna tag är unik för denna sajt. Effekten stängs av med </alster>
<blockquote>
Efterföljande text blir inskjuten (citatstyckeformatering). Effekten stängs av med </blockquote>
<video
VideoURL
>
Visar ett Youtube, Vimeo eller GoogleVideo-filmklipp, där VideoURL är länken till filmklippet i fråga. Länken kan vara på någon av följande former:

Youtube:
  • https://www.youtube.com/watch?v=OlB2W6GKieo
  • https://www.youtube.com/v/OlB2W6GKieo
  • https://www.youtube.com/embed/OlB2W6GKieo
Vimeo:
  • https://player.vimeo.com/video/36974278
  • https://www.vimeo.com/36974278
Exempel:
<video https://www.youtube.com/watch?v=OlB2W6GKieo>

Denna tag är unik för denna sajt.

Du kan även ange width och height.

Om du vill att en video ska starta automatiskt kan du se till att parametern autoplay=1 finns med i URLen. För att loopa kan du på samma sätt använda loop=1. Youtube stödjer även parametrarna start=NN och end=NN.

<soundcloud
SoundcloudURL
>
Visar en Soundcloud-spelare med ett Soundcloud-ljudklipp. Parametern SoundcloudURL är den webbsida som ljudklippet har på Soundcloud.

Exempel:
<soundcloud https://soundcloud.com/huffpost-love-sex/what-is-life-like-when-you-have-an-adult-diaper-fetish>

Denna tag är unik för denna sajt.

Du kan även ange width och height i antingen antal pixlar (exmpel: 242) eller i procent (exempel: 25%).

Om du vill att en ljudklippet ska starta automatiskt kan du se till att parametern auto_play=true finns med i URLen.

<spotify
SpotifyURI
>
Visar en Spotify-spelare med valfri Spotify-spellista (eller album, artist eller låt). Parametern SpotifyURI får du genom att i Spotify högerklicka på något och välja "Copy Sporify URI". (Observera: Inte "Copy playlist link" och inte "Copy embed code" utan "Copy Sporify URI".)

Exempel:
<spotify spotify:user:strangelove:playlist:7iy05qrBghabEQrL4Keb2m>

Denna tag är unik för denna sajt.

Du kan även ange width och height i antingen antal pixlar (exmpel: 242) eller i procent (exempel: 25%).

Vill du skriva en vänsterklammer (<) som en del av en vanlig text utan att sajten ska tolka det som början av en tag, kan du skriva &lt; vilket gör att <-tecknet visas.

Observera att i små textfält såsom personliga fakta etc. stödjs inte alla tagar eftersom det kan se rörigt ut om man infogar stora tabeller etc. där. I presentationstexter, dagböcker, foruminlägg etc. fungerar dock alla. Om du skriver in en tag som inte stödjs ger den ingen effekt utan skrivs bara ut i klartext.

Färgkoder

En färgkod skrivs på formen #RRGGBB. Det lite knepiga är att den är angivet i datanördig hexadecimal form*, men med nedanstående kan du experimentera dig fram till den färg du vill ha:

Denna färgkod ska
du skriva in för att
få denna färg:

LJUSSTYRKA:
MÄTTNAD:
RÖD:
GUL:
GRÖN:
CYAN:
BLÅ:
LILA:

*) Detaljerat: Färgkoden börjar alltid med ett #-tecken och följs sedan av tre teckenklumpar á 2 tecken vardera, de första två för mängden röd, nästa två för mängden grön och de sista två för mängden blå. Genom att blanda olika mängder av dessa kan man få fram vilken färg man vill. På hexadecimal form räknar man med 16 steg (0123456789ABCDEF) istället för de vanliga decimala 10 stegen (0123456789). På hexadecimalt språk blir alltså max färgvärde FF, minsta värde 00 och något mittemellan blir ungefär 77.