DS 11 nov 2023 by David

Darkside 20 år • 2003 – 2023

Idag för 20 år sedan, den 11 november 2003, föddes Darkside och det första kontot registrerades. Efter en period när sajten mest använts av vänner och bekanta till skaparen David så tog aktiviteten fart när ryktet började spridas i dåtidens samlingsplatser Helgon, BDSM-borgen och Qruiser. Under 20 år har Darkside gjort en rejäl resa: Från dåtidens mer kulturkonservativa världs mer slutna underground till dagens öppnare situation där det inte längre är lika tabubelagt att befinna sig i Darksiderelaterade sammanhang. Under åren har det strömmat in oräkneliga brev som berättar hur partners, vänner, kärlek, självacceptans, stolthet och gemenskap hittats genom communityt. Låt oss hoppas att det fortsätter: Kärlek och gemenskap i vår mångfald. Läs mer om Darkside här