Kultur 27 jul 2009 av Julie

Hänt på Pride: måndagen den 27 juli

På måndagen inledde årets Pride med tema hetero med masshångel och invigningstal. På schemat i Pride House fanns några panelsamtal av speciellt intresse för BDSM- och fetischscenen, bl.a. om queer ageplay och fetischism och fetischer. Här följer en redogörelse för bägge panelsamtalen.

I´m a Daddy´s Boi Mommy dearest
Nystartade nätverket Queer Ageplay Stockholm samlade ageplayutövare från Sverige, Storbritannien och Danmark, alla med fokus på könsöverskridande ålderslek, där en eller båda i leken agerar och blir behandlad som att han/hon har en annan ålder, men också som att han/hon har ett annat kön. Panelen talade om hur ageplay kan vara allt från ett tillfälligt rollspel eller ett sätt som man relaterar varandra i vardagen 24/7, att det kan innehålla sexuella aktiviteter eller vara helt osexuellt och att det lika väl kan innehålla maktförskjutning där både den som är stor eller den som är liten kan agera top, såväl som det kan vara helt jämlikt. Samtalet kretsade även kring olika koncept som man kan leka med i ageplayutövning, t.ex. att man kan leka med att förlora oskulden om och om igen, att man kan leka med sociala arketyper som ”den snuskige gamle mannen” eller personliga arketyper som man upplevt i sitt liv. För ett av paren som definierade sig som homosexuella innebar leken med kön att de plötsligt lekte hetero.

Intimitet är ett annat viktigt område inom ageplay, där bägge parter i leken får möjlighet att ge och ta ovillkorlig kärlek, att i rollen som liten få bete sig dåligt, men ändå älskas och förlåtas, eller att i rollen som stor få ge upplevelser som man önskar att man själv hade fått som liten. Frågor kring säkerhet som är speciellt viktiga i just ageplayutövning diskuterades, framför allt att förhandla kring scenariot, att alltid vara noga med att uttala negativa upplevelser som man kan ha haft i barndomen (t.ex. övergrepp) och att i så fall inte låta leken direkt återiscensätta dessa samt att i förväg diskutera hur man kan bryta det sinnestillstånd man är i under leken till att kunna tala med varandra som vuxna om det skulle uppstå behov. Panelsamtalet kommer att följas av ett mingel med deltagarna på tisdag eftermiddag.

Fetischism och fetischer
Klarascenen intogs på måndagen av fem personer med erfarenhet av fetischism genom bl.a. klubbvärlden, den akademiska världen och personer med egen fetischläggning. Samtalet kretsade inledningsvis kring att fetischism inte nödvändigtvis behöver innebära sex utan kan gå ut på att man tänder på någon annan som är klädd eller hanterar ens fetisch och kan ge en icke-sexuell känsla av välbefinnande. Man diskuterade även den tydliga sociala åtskillnaden mellan ”normaliserade” fetischer som är helt okej att tända på och tala om i samhället, som t.ex. sexiga stay-ups, långa ben, etc. med icke-socialt accepterade fetischer som ses som konstigt eller i värsta fall ”sjukt”.

Fetischer har även funnit sin väg in i populärkulturen, t.ex. musikvideos och vanliga kläd- och skoaffärer och deltagarna delade med sig av sina åsikter om fetisch som modetrend: både att det kan underlätta för nyfikna att ta ett steg in i fetischkulturen, att det kan leda till missförstånd när oinsatta inte vet vad deras symboler signalerar till de som är insatta i fetischsymboliken och att det faktiskt kan vara en reflektion av hur vanligt dragning till klassiska fetischer verkligen är. Det kommenterades även att det finns en farhåga att fetischvärlden håller på att bli ”ihjälälskade” av media , och att många som upplever en kick av tabun kan bli besvikna när läggningen möts av öppen acceptans och upplever att man kan förlora den kittlande upplevelsen av att vara exklusiv när man dagligen ser Beyonce dansa i latexkläning på MTV. Den positiva sidan av en ökad mediaexponering är dock att det i grunden handlar om lust, precis som all annan lust och att ju mer man vet om sin njutning och ju mindre man slipper skämmas för den, desto bättre
Julie
27 jul 2009