Redaktionella artiklar:   Alla (1146)   Darkside (179)   Samhälle (203)   Kultur (599)   Internationellt (35)   Shopping (46)

Kultur 26 nov 2016 av David

PLAY - Dames of Deconstruction

I början av december äger Dames of Deconstruction rum, en fest som arrangeras av PLAY och är centrerad kring feminint maktuttryck och underkastelse inför det. Darksideredaktionen fick i en soffa i Vasastan i Stockholm ställa några frågor till arrangörerna.

Hej PLAY! Varför har ni valt Dames of Deconstruction som namn för festen?

- Vi vill bryta mot de inneboende normer som kommit att förknippas med traditionell femdom. Man kan säga att vi vill dekonstruera och bygga om det fokus som tidvis landat på på undergivna män i relation till dominanta kvinnor istället för att handla om kvinnliga maktuttryck i olika former och med olika partners. Samtidigt ville vi leka med termer som kan användas inom femdom såsom destruction, i betydelsen förstörelse, och flirta lite med kraftfulla kvinnliga maktuttryck.


Hur har ni arbetat för att dekonstruera de femdom-normerna?

- Vi har försökt använda en terminologi som fokuserar på kvinnliga maktuttryck istället för generella och heterosexuella termer i festens texter, vår marknadsföring och i samtal kring festen. Vi har även försökt visa på bredden i utlevnad och roller inom femdom genom att leka med uttryck och bjuda in allt det som inte omfattas av klassisk S&M. Vi vill gärna påvisa att det som ingår i rollen som dominant kvinna bestäms av varje person i interaktion med en lekpartner och inte är en schabloniserad stereotyp av en dominant kvinna.

Utöver det har vi bland annat vänt oss till personer som inte identifierar sig som heterosexuella eller har en normativ könsidentitet men som är attraherade av kvinnliga maktuttryck och bett dessa bidra till vår marknadsföring i form av bilder och texter samt delta i form av funktionärer på festen. Dessutom har vi i vår tilldelning av biljetter vikt av lika många biljetter till icke-män som till män i gruppen för undergivna, samt använder oss av självidentifikation som kvinna för toprollen.


Har ni något nytt som ni tidigare inte släppt som ni kan avslöja om festen för Darkside?

- Vi har försökt arbeta in sätt som ska bidra till interaktion och uppmuntra till samtal och lek mellan tidigare okända personer, bland annat i form av en bandlek som påminner om den hanky code som ofta används inom gay-communitys. Mer information om hur det här kommer fungera på plats kommer senare men alla kommer få möjlighet att delta redan från ankomst.


Hur tror ni festen kommer upplevas av deltagarna?

- Vi tror och hoppas på att de som deltar på Dames of Destruction kommer uppleva en generös och öppen miljö. Vi eftersträvar en intim atmosfär som inbjuder till lek och god stämning. För att anknyta till den teoretiska diskussionen om en dekonstruktion av konceptet femdom hoppas vi att detta rent praktiskt ska ta sig i uttryck i ett kreativt utforskande av roller, känslor och drifter genom psykisk och sinnlig interaktion. Kort sagt tror vi att kvällen blir ett tillfälle att uppleva närvaro, intimitet och nya erfarenheter men framförallt glädje!Läs mer om Dames of Deconstruction den 3 december i Kalendariet.
David
26 nov 2016

Bookmark and Share


Citera gärna men glöm inte att ange källa.   Direktlänk till denna text: http://www.darkside.se/?news=989