Redaktionella artiklar:   Alla (1268)   Darkside (185)   Samhälle (218)   Kultur (634)   Internationellt (35)   Shopping (48)

Samhälle 24 okt 2018 av David

Flersamma sökes till intervjustudie

En studie vid Malmö universitet undersöker vilka erfarenheter personer som lever med flera partners har av familjerådgivning. Här på Darkside finns det ju många som i sina BDSM- eller läderkultursliv delar sin tillvaro med flera partners, såväl som polyamorösa i allmänhet. Kanske vill du vara med och ge en bild av din situation och dina erfarenheter?

Personen bakom projektet skriver:


Lever du i polyrelation och har erfarenhet av familjerådgivning? Deltagare sökes till intervjustudie.

Nu pågår en studie vid Malmö universitet som undersöker polyamorösa personers erfarenheter av familjerådgivning. Jag heter Jenny Stehager och är student på Masterprogrammet i sexologi.

Internationell forskning har visat att polyamorösa personer kan bära med sig upplevelser av diskriminering och stigmatisering. Det finns dock begränsat med forskning om polyamori generellt och i synnerhet polyamori och familjerådgivning i en nordisk kontext. Det är betydelsefullt att uppmärksamma polyamorösa personers livserfarenheter och upplevelser av bemötande vid terapi och rådgivning. Syftet med studien är att undersöka polyamorösa/flersamma personers upplevelser av bemötandet vid familjerådgivning utifrån en svensk kontext.

Jag kommer göra enskilda intervjuer. Intervjuerna kommer ske på samtalsrum på universitetet, på bibliotek eller annan plats som du väljer. Intervjuer kan även ske via skype. Jag finns i Stockholm men är ibland i Skåne. Jag vill gärna ha deltagare från olika orter i Sverige och jag har eventuellt möjlighet att resa till dig.Varje intervju tar ungefär en timme. Jag söker dig som ser dig som polyamomrös/flersam och har gått i familjerådgivning eller familjeterapi.

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Konfidentialitet garanteras i undersökningen genom att ingen obehörig får ta del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för oss/mig som är undersökningsledare. Materialet kommer förstöras när uppsatsen är godkänd. I rapporteringen av resultatet i form av en examensuppsats på Malmö universitet eller i annan form av publicering kommer informanterna att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda individer. Namn och personuppgifter avidentifieras.
Personuppgifter kommer behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). En samtyckesblankett för behandling av personuppgifter kommer att finnas.
Arbetet kommer publiceras som en masteruppsats i sexologi.

Vill du delta eller har du frågor om studien? Tveka inte att kontakta mig på telefon 0734-451 389 eller mejl:jenny.stehager@gmail.com

Studerar vid Malmö universitet, Fakulteten vid hälsa och samhälle,
205 06 Malmö. Handledare: Charlotta Carlström
charlotta.carlstrom@mau.se
David
24 okt 2018

Bookmark and Share


Citera gärna men glöm inte att ange källa.   Direktlänk till denna text: http://www.darkside.se/?news=3263